Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera brister i miljökontorets rutiner

Norrhälsinge miljökontor lever inte helt upp till lagens krav i sin livsmedelskontroll av dricksvatten. Det skriver länsstyrelsen i en rapport, efter att gjort en revision på myndigheten i juni.

Annons

Enligt revisionsrapporten uppfyller Norrhälsinge miljökontor i stort sett lagens krav, men det finns ett antal brister som myndigheten måste rätta till. En av dem är att det inte finns någon tydlig plan som visar hur tiden för kontroll av dricksvattenanläggningar har fördelats och kommer att fördelas. Det framgår inte heller av planen vilka anläggningar som är allmänna och vilka som inte är det. Allmänna dricksvattenanläggningar är framför allt de som är kommunala, men även vissa andra anläggningar. Det är viktigt att miljökontoret vet vilka som är allmänna, eftersom lagen ställer högre krav på dem.

Länsstyrelsen kritiserar också miljökontorets kontrollrapporter. Det framgår inte av de kontrollrapporter som har granskats vilken lagstiftning som ligger till grund för rapporten eller vad syftet med kontrollen är. Brister som miljökontoret hittade hos ett företag presenterades inte som ett beslut om krav på åtgärder, som gick att överklaga eller rätta sig efter. Inga sanktioner sattes heller in för att se till att företagaren rättade till bristerna.

Ett annat problem, enligt länsstyrelsen, är att dricksvattenanläggningar kontrolleras ur livsmedelsperspektiv och miljölagstiftningsperspektiv samtidigt, utan att man redovisar hur mycket tid som läggs på varje del. Därför går det inte att veta om anläggningen får den livsmedelskontroll den har betalat för genom taxan. Myndigheten får också kritik för att livsmedelskontrollen bara till 87 procent finansieras av taxan, medan resten finansieras med bland annat skattepengar.

Länsstyrelsen ger Norrhälsinge miljökontor fram till 30 oktober på sig att ta fram en åtgärdsplan som redovisar när och hur bristerna kommer att åtgärdas.

Mer läsning

Annons