Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre sopor i svacka

/
  • Ju sämre ekonomi, desto mindre konsumtion. Något som enligt Avfall Sverige genererar färre ton avfall.
  • Byggmaterial och rivningsavfall var en av kategorierna som ökade förra året. Kanske på grund av ROT-avdraget.

När det går dåligt för Sverige minskar sopbergen.
Det visar statistik från Avfall Sverige och Ulvbergets avfallsanläggning i Hudiksvall.
– Det märks på artiklar som är konjunkturkänsliga, säger Mats Strandell, avfallstekniker.

Annons

Lågkonjunkturen gräver djupa spår i landets ekonomi och privatpersoners plånböcker. I förlängningen märks det även runt om på landets soptippar.

Enligt branschorganisationen Avfall Sverige ökade den totala mängden avfall i Sverige med 3-4 procent, fram till och med 2007. Under 2008 observerades däremot en utplaning. Färska siffror från Ulvbergets avfallsanläggning, i Hudiksvall, bekräftar utvecklingen.

Under 2009 minskade några av de vanligaste avfallskategorierna med nästan 10 procent, jämfört med året innan. Något som mycket väl kan bero på lågkonjunkturen.

– Det har varit en djup svacka under 2009 och det märks genom att tonnaget har minskat, säger Mats Strandell, vid Ulvberget.

En del avfallsartiklar har visserligen ökat under förra året, till exempel impregnerat trävirke och metallskrot. I övrigt finns däremot stora mängdskillnader mellan 2008 och 2009. Till exempel har hushållsavfallet minskat med 350 ton, från 9 850 till 9 500 ton. Även kategorin "brännbart" har minskat dramatiskt, med nästan 500 ton.

– Exakt vad det beror på är svårt att säga, men antagligen är vi försiktigare med vad vi slänger och sparar mera i ekonomiskt svåra tider.

Den uteblivna ökningen beror antagligen på lågkonjunkturen. Enligt Avfall Sverige det finns ett tydligt samband mellan konjunktur, konsumtion och avfallsmängd – minskad konsumtion leder till minskade mängder avfall.

Invånarna i Hudiksvalls kommun är annars duktiga på att återvinna och sopsortera. Om inte skvallrar besökstatistiken på Ulvberget om det. Omkring 40 000 besökare om året tar de emot.

Vid stickprovskontroller av hushållsavfall från villor och radhus har de funnit väldigt lite farligt avfall. Vilket tyder på att Hudiksvallsborna tar sopsortering på allvar.

– Däremot finns det fortfarande mycket förpackningar som egentligen ska sorteras, säger Mats Strandell.

En del av det som slängs på tippen förs vidare till Sundsvall, för sluthantering. Om det upptäcks felaktigheter i det lämnade avfallet kan Hudiksvalls kommun bli straffade med böter. Till exempel kostar det 5 000 kronor för varje föremål i kategorin farligt avfall som hittas bland hushållssoporna.

– Slänger du en brödrost i hushållssoporna och den upptäcks i Sundsvall får vi böta. Det är det inte många som är medvetna om.

I Hudiksvall finns det återvinningscentraler vid Ulvbergets avfallsstation och i Delsbo. I Nordanstig finns Homotippen, mellan Bergsjö och Jättendal. Där visar förra årets resultat emellertid på stora ökningar för många av kategorierna.

Mer läsning

Annons