Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre anställda kan innebära högre kvalitet

/
  • Blir det mer personal i vård, skola och omsorg var en fråga i #kandulova inför Hudiksvalls kommunval 2014.

Kan du lova? Så inleddes frågorna som vi lät läsarna ställa till Hudiksvalls kommunpolitiker inför valet 2014. #kandulova blev en uppmärksammad succé både vad gäller antalet frågor som ställdes och svar som gavs från partierna. Nu har det gått ett år och vi tittar på vad som hänt med några av vallöftena.

Annons

Kan du lova att det finns pengar till skola omsorg och vård att anställa mer personal om ni vinner valet?

Samma fråga ställdes med olika formuleringar och då gällde det hur våra barn har det och hur vi själva ska få det när vi blir gamla. Alla partier svarade ja på frågan.

Helt i enlighet med löftena i #kandulova har partierna en inriktning om att höja kvaliteten i omsorgen och skolan. Men sedan en dryg vecka tillbaka finns det också något som kallas för balanspaketet. Det ska inte betecknas som en krisåtgärd eller ett sparpaket enligt kommunledningen. Men balanspaketet ska sänka kommunens kostnader med 40 miljoner kronor och kommer att beröra runt 100 tjänster fram till slutet av nästa år.

Läs också: Stopp för nyanställningar och inköp i Hudiksvalls kommun

Valet 2014 innebar ett maktskifte i Hudiksvalls kommun. Alliansen lämnade plats åt Socialdemokraterna och Vänstern. Oavsett maktskiftet ställer alla partier i kommunstyrelsen upp på balanspaketet.

Den enda diskussionen blev att besparingarna inte ska drabba kärnområden som skola och omsorg. Diskussionen slutade med formuleringar om att så långt det är möjligt ska inte människorna som använder sig av kommunens barnomsorg, skolor och äldreomsorg drabbas i samband med neddragningarna.

Neddragningarna behöver därför inte vara ett brott mot vallöftet anser kommunalrådet Mikael Löthstam (S).

Det är inom socialtjänst och omsorg som ekonomin är allra sämst och besparingarna kommer att ske där. Ambitionen ligger ändå kvar förklarar Mikael Löthstam.

– Vi har lovat att höja kvaliteten inom skolan och omsorgen. Det finns strukturella ekonomiska problem som inte behöver innebära att det är brist på resurser. I så fall leder inte neddragningar till sämre kvalitet, säger Mikael Löthstam.

Så här drygt 365 dagar efter valet går det inte att kräva att alla vallöften ska var uppfyllda. Men klart är att det jobbas med flera saker som lyftes fram genom #kandulova.

Parkering med P-skiva, en frågeställare ville ha löfte att ha kvar p-skivan bibehålls efter valet. Här gick en skiljelinje mellan vänster och höger där Socialdemokraterna och Vänstern svarade nej. Vänstern vill använda parkeringsavgifterna till att utveckla kollektivtrafiken och cykling. Än så länge är p-skivan i funktion men när tekniska nämnden nu ser över trafiksituationen genom Hudiksvall tätort så har det blivit aktuellt med ett införande av parkeringsavgifter. Beslut kan eventuellt fattas innan årsskiftet.

Forsa centrum, ett löfte att snygga upp centrum i Forsa efterlystes. Alla partier har en ambition att rusta Forsa centrum, ungefär som i Delsbo för några år sedan. Trafikverket har gjort säkerhetsåtgärder med flytt av ett övergångsställe, farthinder och en ny trottoar. För att den stora upprustningen ska bli av måste en detaljplan antas och sedan återstår för politikerna bestämma hur mycket det får kosta innan den stora uppsnyggningen av Sörforsa centrum kan påbörjas förklarar tekniske chefen Jan Kroppegård.

Bibliotekets entré behövde enligt en frågeställare snyggas upp och alla partier svarade ja på den frågan. Men svaren hade olika innebörd. Uppsnyggning ville Socialdemokraterna och Vänstern kosta på sig. Men det som var viktigast för Mikael Löthstam (S) var att få in en krögare som driver anläggningen. Det fanns en post om 35 miljoner kronor till renovering av fastigheten i Alliansens förslag till investeringsbudget. Socialdemokraterna och Vänstern som fick makten efter valet lyfte bort den investeringen. Däremot var dansgolvet i så dåligt skick att det byttes.

Medskog var en kontroversiell fråga i #kandulova och här ställde väljarna krav på att partierna skulle ta ställning för eller emot extern handel. Sedan valet har det byggts en hamburgerrestaurang på Medskog och det står klart att Biltema och Rusta vill etablera sig där.

Miljöfrågorna fick också plats i #kandulova med allt från önskemål om bättre cykelvägar till vindkraftsparker och att kommunen bara ska servera ekologiska matvaror. Just nu byggs det cykelväg längs Bergsjövägen och sedan valet har kommunens cykelpolicy presenterats.

Mer miljö. Prisbilden för el gör att luften gått ur vindkraften, men kommunens översiktsplan för vindkraft ska revideras under mandatperioden. Successivt lagas allt mer av kommunens mat i skolor och äldreboenden av ekologiska livsmedel . Ungefär en femtedel av de livsmedel som köptes in första halvåret i år var ekologiska och det är mer än samma tid förra året berättar kostchef Katarina Niemi.

Avslutningsvis hamnområdet. Nu finns det en politisk uppgörelse om att ta fram en detaljplan för att bygga på Östra hamnen och ta fram en fördjupad översiktsplan för hur västra hamnområdet ska användas.

Det pågår också en större utredning om Kattvikskajen och den har kommit fram till att den bärande konstruktionen är i sämre skick än väntat. Målsättningen är att fullmäktige innan årsskiftet ska ta beslut om pengar så att renoveringen av Kattvikskajen kan starta efter nästa sommar.

Läs också: Visioner om hamnorådet

Mer läsning

Annons