Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enhälligt beslut om vindkraften

/

En mycket begränsad utbyggnad av vindkraft kommer att tillåtas i Hudiksvalls kommun. I det förslag som på tisdagen enhälligt godkändes av kommunstyrelens allmänna utskott, undantas betydande delar av kommunen från exploatering.

Annons

– Vi har nu sagt att vi ska vara ytterst restriktiva när det gäller vindkraftsutbyggnaden. Det kan tillåtas bara på det vi kallar skogsbygden, och vi talar om att tillåta kanske 30 till 40 verk i hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresen (S).

Förslaget som nu går vidare till kommunstyrelsen gäller ett direktiv för det fortsatta arbetet med vindbruk, i kommunens översiktsplan. Förslaget ska granskas i ytterligare en utställning, men i och med allmänna utskottets beslut har kommunen gett uttryck för en samlad viljeriktning: vindkraftsutbyggnaden ska hållas på lägsta möjliga nivå.

Ingen utbyggnad ska tillåtas i kustbandet, den kustnära kulturbygden, centralbygden, Dellenbygden, de södra och norra fäbodskogarna, och Svågans dalgång. Beslutet blir ett bakslag för exploatörer, som under de senaste åren anmält intresse för att bygga vindkraftparker såväl i Dellenbygden som i mera kustnära områden.

Utöver kommunens ställningstagande finns ytterligare begränsningar, nämligen Försvarets radarstation väster om Nianfors. Försvarsmakten har i tidigare yttranden förklarat att inga vindkraftverk alls får placeras närmare än fem kilometer från stationen. Inom en 20 kilometers radie kan endast enstaka vindkraftverk godtas.

Greta klackar utanför Agön kvarstår som riksintresse för vindbruk, enligt förslaget, Allmänna utskottet konstaterar avslutningsvis att de nya direktiven mer än väl uppfyller den andel som kan falla på kommunen för att uppfylla statens mål beträffande markreservationer för vindkraft. Även länsstyrelsen i Gävleborg har i sina synpunkter förespråkat omsorg för natur- och kulturmiljö, när planer på vindkraftsetableringar har diskuterats.

 

Mer läsning

Annons