Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En djup spricka blottlades

/

Den välbesökta offentliga debatten om förslaget att inrätta en Kulturbank i Hudiksvall i lördags väckte fler frågor än den besvarade. En djup spricka i synen på konst och kultur blottades. Avgörande fråga är om konsten har ett värde i sig eller om den är ett medel för upplevelser, med vissa nyttofunktioner.

Annons

Kommunens kulturpolitiska viljeinriktning, antagen av kommunstyrelsen den 12 mars i år, arbetar med ett vidgat kulturbegrepp. Det omfattar upplevelser, kreativitet, utveckling, normer och identitet. Av fyra kulturdefinitioner väljer Hudiksvall bort den smalaste, den som ser kultur som konstformerna teater, dans, bildkonst, litteratur, musik, film med flera. Kommunen vill i stället fokusera på utveckling av den kreativa sektorn. Konstformerna är medel för att uppnå denna utveckling. De bara finns där, de behöver ingen politisk viljeinriktning och har inget egenvärde.
Kan syftet vara att skrämma bort professionella konstutövare från kommunen?
– Konstformen är uttrycket som man väljer, en del väljer matlagning, sa kommunens verksamhetschef för kulturen Sten Bunne när samtalsledaren Gunilla Kindstrand ställde en direkt fråga om vilken roll konstformerna spelar.
– Jag tror faktiskt att kultur har fått finnas i alla samhällen för att fylla funktioner. Sent i historien, på 1900-talet, blev konstformerna utlyfta och fick ett berättigande i egen rätt med fokus på verken. Det är dags att återerövra funktionen, fortsatte Sten Bunne.
Här avbröts han av kulturjournalisten Jan-Olov Nyström som upprörd ifrågasatte det historiskt korrekta i Bunnes beskrivning.
Och kanske var det fler som hajade till inför tanken att jämställa matlagning med till exempel Mozarts arbete med sina kompositioner.
Väckte debatt gjorde också formuleringen: Vi vill stödja professionella kulturutövares produkter i de fall de tjänar som uppenbar inspiration och förebild och då de inte är kommersiellt bärkraftiga i sig själva.
Kulturprodukter som inte är uppenbar inspiration och förebild blir utan stöd. Hur ska då uppenbar inspiration och förebild mätas? Antalet sålda biljetter? Antalet positiva recensioner? Antalet besökare på utställningar?
Eva-Lisa Krabbe frågade vem som bestämmer vad som är uppenbar inspiration och förebild. Sten Bunne hänvisade då till Kulturbanks-förstudien och att döma av den är det Kulturbankens Kreativa råd som ska ta besluten om vad som är uppenbar inspiration och förebild.
– Jag tror man måste överge motsättningen mellan finkultur och breddkultur, deklarerade Sten Bunne.
Men han konkretiserade inte vem, vilka eller vad han menar upprätthåller denna motsättning. Vilket kanske hade behövts särskilt i år då en av Sveriges internationellt mest kända operasångerskor vunnit Melodifestivalen, framröstad av folket.
Processledaren för Kulturbanken Charlotta Netsman berättade att förstudien till Kulturbanken (den kan laddas ner från ) har finansierats med medel från Stiftelsen för Framtidens Kultur. De finansierar även Charlotta Netsmans arbete i år, det så kallade processåret. Kulturbanken är tänkt att införas 2010.
I skattepengar räknat ska banken hantera 8 miljoner kronor av kommunens totala kulturbudget på drygt 30 miljoner. Det handlar om pengar som i dag går till allmänkultur, till exempel Musik vid Dellen, studieförbund och föreningar.
Förstudien saknar nulägesbeskrivning, men normalt får ideella föreningar anslag för att arrangera turnerande professionell kultur. Föreningarna bär således upp en stor del av kulturlivet. De framförde oro för att de skulle få mindre pengar men enligt Sten Bunne ska det inte bli så.
Idén är att kulturen ska slippa nerskärningar och i stället expandera genom att Kulturbanken utöver de kommunala anslaget tillförs medel från sponsorer, EU, staten med flera. En stötesten för opponenterna är att den som får pengar från banken, utöver att skapa kultur, ska utföra en motprestation hos sponsoren. Det förklaras av att sponsring inte är avdragsgill enligt skattelagstiftningen, men att den kan bli det om sponsoren får en direkt motprestation. I dag avgör Skatteverket i varje enskilt fall om ett företag får sitt avdrag för sponsring till Kulturbanken godkänt. Alternativet är att skattelagstiftningen ändras.
Banken organiseras på svengelska med vd och resurser för invent, invest och event. Den blir en egen juridisk person. Som organisationsform förespråkar förstudien icke-vinstdrivande aktiebolag.
– Kärnfrågan är frågan om demokrati, menade Jan-Olov Nyström. Kommer bankens vd att få all makt i stället för den demokratiskt valda nämnden?
Charlotta Netsmans och Sten Bunnes undanglidande svar på frågorna om hur banken ska fungera fick honom att till slut fråga om orden betyder det dom gör, om en bank är en bank, eller något annat.
En fråga som inte alls diskuterades är hur kulturen ska nå ut till en bredare publik, till skattebetalarna, de som än så länge betalar för den.
Debatten arrangerades på Café August av Hudiksvalls teaterakademi i samarbete med Föreningsrådet och Hudiksvalls kommun.
Karin Kämsby

Mer läsning

Annons