Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygglov beviljat för Biltema

/
  • Biltema fick på fredagen bygglov för en butik på 6 000 kvadratmeter bakom den befintliga hamburgerrestaurangen. Däremot fattades inga beslut om Roph Invests byggplaner där bland annat Rusta ska hyra in sig.
  • Handelshuset för bland annat Rustas butik har ännu inte beviljats bygglov, men Biltema får bygga klartecken för sina 6 000 kvadratmeters butikslokal.
  • Det anonyma brevet om

Nästa butik att öppna i Medskog blir Biltema. Lokalen på 6 000 kvadratmeter fick bygglov på ett extra sammanträde med byggnadsnämnden på fredagen.

Annons

– Vi måste ta tag även i känsliga frågor eftersom vi är en myndighet, säger Olle Borgström (S) ordförande för Hudiksvalls byggnadsnämnd.

I ett anonymt brev till kommunchef Bengt Friberg beskylls han för att otillbörligt gynna Biltemas etablering på Medskog genom att driva på ärendets hantering genom den kommunala administrationen. Det är anklagelser som kommunchef friberg och byggnadsnämndens ordförande avfärdar samtidigt som de medger en ambition att hantera ärendet med skyndsamhet.

Ansökan om bygglov kom in i början av juli och ska hanteras inom tio veckor. Nästa ordinarie byggnadsnämnd är den 20 oktober och därför var det motiverat att kalla in byggnadsnämndens femton ledamöter till ett extra sammanträde menar ordföranden.

– De som lämnar en skrivelse med sådana synpunkter borde ge sig till känna för att bli tagna på allvar, säger Olle Borgström (S).

I det anonyma brevet talas det om att kommunen tillåter mobbning mot byggkontorets personal från exploatören Roph Invests sida.

– Vad som hände under förra mandatperioden vill jag inte uttala mig om. Men jag har inte sett något sådant förekomma under det år som jag varit ordförande, säger Olle Borgström.

Det tycks som att en grupp personer med anknytning till företagare i Hudiksvall står bakom skrivelsen utifrån formuleringar som: "Det vi känner är att det är ruttet, och märkligt att en exploatör får dessa villkor medans vi andra får förhålla oss till det legala förfarandet som alltid gällt." De skriver också:

"Sen vill vi påstå att det är otillåtet maktmissbruk då man inte låter de professionella medarbetarna utföra sitt arbete, enligt gällande PBL." (PBL är förkortning för plan- och bygglagen).

I brevet tar avsändarna upp frågor kring hanteringen av bygglov för Roph Invest och handelsområdet på Medskog vid E 4 och riksväg 84. Biltemas vill bygga cirka 6 000 kvadratmeter bakom den nuvarande hamburgerrestaurangen. Väster om Biltemas lokaler planera Roph Invest ett handelshus på 8 000 kvadratmeter, och däremellan mer än 700 parkeringsplatser, vilket vi berättade om den 10 juli. En mindre byggnad kallad Helsinge Deli ska uppföras väster om hamburgeriet.

– Vi har nu beviljat Biltema deras bygglov. Roph bygglov tar vi beslut om vid ett senare tillfälle, säger Olle Borgström (S), ordförande för Hudiksvalls byggnadsnämnd.

Han motsäger att det är kommunchef Bengt Friberg som drivit på för att bevilja bygglovet snabbare.

– Initiativet till ett extra byggnadsnämndssammanträde kommer från mig. Det finns anledning att göra undan det här ärendet eftersom det dragits i långbänk, säger Olle Borgström.

Samtidigt framgår det att byggnadsnämnden inte förväntar sig några ändringar utifrån överklaganden av Biltemas bygglov. De förväntar sig helt enkelt inte att någon som överklagar får rätt i högre instans. Det är bara sakägare som är behöriga att överklaga bygglovet på Biltemas friköpta tomt. Det innebär att sakägare är Roph Invest, Max och Okq8 enligt byggnadsnämndens bedömning.

Som påpekas i det anonyma brevet är Biltemas byggnad större än reglerna medger. Byggnadsnämnden har därför beviljat ett undantag och ordföranden framhåller att så sker ibland även i villaområden. Att ärendet förs fram i högt tempo är heller inte ovanligt.

– När Sunfab byggde ut på Varvet gjorde vi en extra insats för att det skulle gå snabbt. Samma sak när Colorama skulle bygga nytt. Vi hanterar det här på samma sätt även om vi står på glödhet mark, så att säga, säger Olle Borgström.

Mer läsning

Annons