Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister hos ungdomshem

Unga som tas omhand på hem för vård och boende i Hudiksvalls kommun får ännu inte den hjälp de har rätt till. En tillsyn visar brister hos ungdomshemmen.

Annons

Tillsynen av de sju privata hem för vård och boende som finns i kommunen är nu klar.
– De flesta HVB-hemmen visar brister i dokumentationen, säger chefen för stöd- och utvecklingsenheten, Annica Westerberg.
HVB-hem för vuxna har inte lika starka krav på dokumentation och genomförandeplaner, där säger lagen att det bör finnas. skillnaden är att för HVB-hem för barn och ungdomar, då ska det finnas. säger Annica Westerberg. 

I kommunen finns tre privata ungdomshem. På social- och fritidsnämndens arbetsutskott presenterades resultatet tillsynen i två av dem.
Hudiksvalls ungdomshem är till för ungdomar mellan 13–17 år. Hemmet har tidigare fått kritik av länsstyrelsen. Kritiken rörde brister i journalföringen, personalens utbildningsnivå och hemmets kvalitetssystem. Ledningen för hemmet poängterar att de arbetar med att komma tillrätta med detta. Trots det så kritiserar social- och fritidsnämnden nu återigen ungdomshemmet för brister i genomförandeplaner och brister i journalerna, bland annat går det inte att följa hur behandlingen genomförs i anteckningarna. 

Söråkre ungdomshem är till för ungdomar mellan 12–17 år. Hemmet har en tydlig struktur för verksamheten, visar kommunens tillsyn.
Trots det finns det fortfarande brister i dokumentation och genomförandeplaner.
Förvaltningen kräver nu in åtgärdsplaner från de båda ungdomshemmen. I Planen ska det framgå hur och när åtgärder vidtagits för journalföringen och för att genomförandeplanerna ska nå upp till lagens krav. Planerna ska in till social- och fritidsnämnden innan juni månads slut. 

Länsstyrelsen är den som har det yttersta ansvaret för tillsynen.
Hedvigsforsgårdens ungdomshem väntar tillsynsbesök från därifrån, därför har inte kommunen besökt hemmet.

Mer läsning

Annons