Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslut i korthet

Annons

Stadgar fastställda för

Lars Lidéns stiftelse

• Nu har reglementet för Lars Lidéns stiftelse fastställts. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att godkänna att intäkterna från försäljningen av Salagården, nära 2,8 miljoner kronor, överförs till stiftelsen. Stiftelsen ska, i enlighet med Lars Lidéns vilja, vara till gagn för äldre personer i Delsbo församling som är i behov av kommunens hjälp.

Rörelsekapital skapas

för Hälsingeutbildning

• Hudiksvalls kommun lämnar borgen för en kredit på åtta miljoner kronor åt Hälsingeutbildning ekonomisk förening, för att skapa ett rörelsekapital för föreningen. Föreningen driver gemensamma projekt med vuxenutbildningarna i Hälsinglands kommuner. Kommunerna får intäkter från föreningen, som i sin tur söker medel från EU:s utvecklingsfonder och Region Gävleborg. Föreningen har behövt en kontokredit för att inte hamna i likviditetsbrist, eftersom fakturorna ska betalas innan projektmedel kan betalas ut.

Landstinget tar över

ungdomsmottagningen

• Huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen i Hudiksvalls kommun förs över till landstinget. På så sätt är alla ungdomsmottagningar i Gävleborgs län organiserade inom samma enhet. Enligt landstinget är en fördel med förändringen att alla ungdomar i länet ges möjlighet till vård på lika villkor. Dessutom ska åldersgränserna kunna utökas. Beslutet träder i kraft senast den 1 april i år.

Boendestöd kan

vara kostnadsfritt

• Boendestöd är en insats till psykiskt funktionshindrade som syftar att fler ska kunna bo kvar i sina ordinära boenden, ska vara avgiftsbefriad för personer med neuropsykiatriska funktionshinder såsom Aspergers syndrom och autism. Förutsättningen är att ett antal kriterier uppfylls, exempelvis att personen själv ska vara delaktig då insatserna genomförs.

Samma färdtjänsttaxa

i Gävleborgs län

• I Gävleborgs län finns ett gemensamt beställningssystem men nio olika taxor för färdtjänst. Kommunfullmäktige i Hudiksvall har beslutat att fastställa det förslag till färdtjänsttaxa som länets samrådsgrupp för färdtjänst och sjukresor har tagit fram. Taxan gäller under hela 2010.

Vård och omsorg av

äldre på ett sätt i länet

• Ett förslag till gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av äldre i länet har arbetats fram av Region Gävleborg och landstinget. Kommunfullmäktige har nu antagit förslaget, som omfattar fyra punkter: gemensamma värderingar; hälsosamt åldrande; samverkan, samspel och samarbete; samt säkerhet, kvalitet och uppföljning av resultat.

Avtal med landstinget

sägs upp av kommunen

• Kommunfullmäktige har nu beslutat att säga upp avtalet med landstinget om att Hudiksvalls kommun ska utföra psykiatrisk hemsjukvård. Omsorgsnämnden beslutade att göra detta redan 2008, men landstinget har varit av uppfattningen att det krävts ett beslut i fullmäktige. Avtalet ska upphöra att gälla så snart det är möjligt.

Fullmäktige avvisar

medborgarförslag

• Ett medborgarförslag som lämnats av en man i Hudiksvall avvisas, med motiveringen att det stötts och blötts flera gånger. Frågan gäller kommunstyrelsens beslut att 2003 lägga ner verksamheten på Stallet. Förslagsställaren har reagerat på att kommunen, enligt beslutet då, velat avyttra Stallet, trots att verksamheten tillhör kommunens kärnverksamhet och därför inte kan säljas.

- Den här cirkusen har pågått för länge nu. Kan inte kommunfullmäktige säga att vi menade "lägga ner verksamheten"? undrade Margareta B Kjellin (M), Hudiksvall, och fick medhåll från alla ledamöter.

Mer läsning

Annons