Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Taxi-Guns camping överklagas igen

För en månad sedan fick "Taxi-Gun" Danielsson bygglov för en husvagnscamping i Sjörgrå utanför Bollnäs.
Nu överklagas beslutet av grannar.

Annons

De senaste två åren har Gun Danielsson försökt få tillstånd för en campingplats på sin tomtmark intill Ljusnan vid Snoddastorpet i Sjörgrå norr om Bollnäs. Ärendet har behandlats i kommunens miljö- och byggnämnd, länsstyrelsen, miljödomstolen i Östersund och i Miljööverdomstolen – som efter överklagningar från grannar slutgiltigt gett dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Miljödomstolarna ansåg att en camping med tolv platser på Gun Daneilssons tomtmark inte försämrade allmänhetens tillgänglighet till stranden – och därefter sade kommunen ja till bygglov för campingen och en servicebyggnad i april i år.

Nu har också det beslutet överklagats – av grannar med fritidshus drygt 300 meter från den planerade campingen. Kommunens miljö- och byggnämnd ansåg att de bara skulle påverkas marginellt av campingen.

– 330 meter kan verka vara ett betryggande avstånd vad gäller det visuella, men inte alls tillräckligt för att hindra att buller och andra störande ljud från tolv husvagnssällskap transporteras till oss, skriver grannarna.

De anser inte heller att nämnden har tagit hänsyn till den befarade bristen på dricksvatten i området, när uttaget ur källorna i marken ökar kraftigt. Och nämndens åsikt att campingen "synes naturligt anpassad i området" kommenteras också:

– Var ligger det naturligt anpassade i att ställa upp husvagnar i ett område av riksintresse för sitt kultur- och naturvärde? Servicebyggnaden kan troligen anpassas till det närliggande Snoddastorpets utseende, men uppställning av tolv husvagnar på en för insyn oskyddad sluttning mycket nära både strand och genomfartsväg, har över huvud taget inga förutsättningar för att passa in i befintlig kulturbygd, anser grannarna bland annat.

Mer läsning

Annons