Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialtjänsten JO- anmäler polisen

Gävleborgspolisen JO-anmäls av socialtjänsten i Bollnäs. Bakgrunden är att man inom socialtjänsten anser att polisen ändrat sina rutiner när begäran om handräckning görs.

"Eftersom lagstiftningen ej förändrats vill vi att ni undersöker hur ni ser på deras tolkning av lagstiftningen", skriver verksamhetschef Gunilla Österholm i ett brev till Justitieombudsmannen, JO.

Annons

Socialtjänsten tolkar bestämmelserna om handräckningsbegäran som att de ska användas restriktivt och att det som grund ska finnas en hotsituation eller risk för rymning. I brevet till JO skriver Gunilla Österholm att "vi inte begär handräckning om vi inte bedömer att det är nödvändigt".

Enligt Österholm anser polisen i Gävleborg att transporten ska utföras av den begärande instansen. Som grund för de ändrade rutinerna hänvisar polisen till att transporterna är resurskrävande och ekonomiskt belastande. Österholm anser vidare att polisen vill "driva på utvecklingen så att socialtjänsten blir mer aktiv och själva har personal som är ute och letar".

När en ungdom rymmer från ett behandlingshem avvisar polismyndigheten begäran om handräckning om socialtjänsten inte kan säga exakt var personen befinner sig.

"I de flesta fall vet vi inte det. Om de misstänks befinna sig i en "knarkarkvart" måste socialtjänsten först gå in och försäkra sig om att ungdomen finns där. Detta innebär en säkerhetsrisk för vår personal och därmed blir det en arbetsmiljöfråga".

Gunilla Österholm avslutar sitt brev till JO med att ställa sig frågande till hur det är möjligt att polismyndigheter i olika län kan få göra så olika tolkningar.

"Vi har mycket positiva erfarenheter från andra polismyndigheter, till exempel den i Södertälje".

Österholm ville på lördagen inte kommentera skrivelsen, utan bad oss återkomma på måndag, då hon åter är i tjänst.

Mer läsning

Annons