Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiker överklagar beslut

En oenig miljö- och byggnämnd i Bollnäs sa nej, när oppositionsrådet Ingvar Persson (M) sökte dispens för att få bygga ett fritidshus vid sjön Lill-Nien utanför Vallsta.
Nu överklagar han beslutet .

Annons

I maj 2010 lämnade markägaren Ingvar Persson in en ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus ett 20-tal meter från Lill-Nien. På platsen finns resterna av ett härbre i dåligt skick – medan ett tidigare fritidshus såldes och flyttades därifrån för ett par år sedan.

Miljö- och byggnämnden behandlade ansökan en första gång i början av 2011, men bordlade den för att kunna besöka platsen före beslut. Efter det besöket ansåg majoriteten att det inte fanns några särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet – som innebär byggnadsförbud inom 100 meter från strandlinjen.

Det gamla härbret var i så dåligt skick, att området inte var ianspråktaget i miljöbalkens mening, ansåg fyra av de sju ledamöterna i nämnden.

Nu har Ingvar Persson överklagat beslutet.

- Jag trodde aldrig det skulle vara något problem att få bygga på en plats där det stått två stugor sedan 1950-talet, säger han.

I överklagandet hänvisar Ingvar Persson bland annat till ett tjänstemannayttrande i ärendet, där det sägs att området har tagit i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, att allemansrätten inte påverkas av en nybyggnad – och inte heller växt- och eller djurlivet.

Mer läsning

Annons