Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya villor kan få byggas vid bruket

/
  • Det aktuella delområdet på Bruket i Kilafors. Husen som markerats med något mörkare röd nyans är de som ska nyproduceras.
  • De äldsta husen på Bruksgatan i Kilafors är från slutet av 1700-talet.

Bruksområdet i Kilafors kan få kompletteras med 13 nya villor. Det blir resultatet om ett nytt detaljplaneförslag genomförs.
- En anpassning måste naturligtvis ske till områdets karaktär, men i planförslaget ställs det inte några särskilda krav utöver husens taklutning, säger planingenjör Göran Göransson vid samhällsbyggnadskontoret.

Annons

Det var för nästan ett år sedan som Kilafors herrgårds ägare Per Linell väckte tanken att stycka av tomter och bygga hus som skulle återskapa en del av den gamla bruksmiljön.

Han fick också med sig miljö- och byggnämnden i sitt förslag att ta fram en ny detaljplan för området. Beslutet om det togs i juni förra året.

Därefter har Göran Göransson skissat på hur tomterna och husen kan placeras.

Huvudförslaget ser ut så här:

• En ny gata anläggs parallellt med Bruksgatan i östlig riktning. Där hamnar sex av tomterna.

• Tre tomter placeras vid hörnet av Bruksgatan och Allén nära den gamla plantskolan och bruksmuseet.

• Fyra tomter anläggs där den så kallade Villan låg vid Kaffebacken. Det handlar om det övre parkområdet ovanför masugnsruinen.

- Sedan disponentvillan brann är det senare området numera en avriven tomtplats. Två av de föreslagna tomterna här ligger bara 90 meter från Bergvikens strand, säger Göran Göransson.

Men det finns redan ett hus i närområdet och stranden är tillgänglig för allmänheten.

- Förslaget är därför att strandskyddet upphävs.

Det ställs inga krav om att anpassa bebyggelsen till samma stil som de två 1700-talshusen efter Bruksgatan.

I planen får dessa hus rivningsförbud, men några "kopior" av dem behöver inte de nya husen bli.

- Länsmuseet vill gärna se årsringar. Och med det menas att de äldre husen tydligt ska kunna särskiljas från nyare bebyggelse.

I detaljplanen får 1700-talshusen alltså ett särskilt skydd. Men också tre gula tegelradhus i engelsk stil från 1950-talet klassas som "särskilt värdefulla miljöer".

På bruksområdet finns hus från flera olika epoker och det handlar inte om att skapa något slags reservat.

Men några platta tak ges det inte utrymme för.

- Den som vill bygga får hålla sig inom minimi- och maximinivåer för taklutningen.

Av de 13 tomterna ligger sex på kommunal mark, medan sju ligger på privat mark. Kommer det inga invändningar när planen ställs ut öppnar det för Per Linell att sälja tomter i det attraktiva området. Det kan dock ske först när detaljplanen antagits och vunnit laga kraft.

- I Kilafors saknas det i dag kommunala tomter i reserv. Det här förslaget löser även det problemet, säger Göran Göransson. 

Mer läsning

Annons