Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Legitimerade lärare saknas till höstterminen

/
  • Inför höstterminen krävs att lärare har en lärarlegitimation från Skolverket för att få undervisa och sätta betyg.

Från 1 juli måste lärare ha en lärarlegitimation för att få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda. Grundskolorna i Bollnäs och Ovanåker står relativt väl rustade – men alla lärare kommer inte att ha legitimation till höstens skolstart.

Annons

Hur läget i gällande lärarlegitimationer i Bollnäs kommunala skolor kommer att se ut vid skolstarten i höst är än så länge oklart, enligt Eva Eklund, för- och grundskolechef i Bollnäs:

– Den absoluta bilden går inte att få. Varje rektor har som uppgift att bemanna sin respektive enhet, och det är ett arbete som pågår fram till skolstart.

Att alla lärare ska vara legitimerade är målet, men det uppnås inte i höst säger Eva Eklund.

– I några fall kommer det inte att finnas behöriga lärare till hösten. Då är det upp till rektor att arrangera en fungerande organisation där legitimerade lärare går in och sätter betyg, bland annat. Det här har vi pratat om och det är egentligen inget komplicerat.

Det kommer enligt Eva Eklund främst att röra sig om lärare som har lärarlegitimation – men inte för alla ämnen eller årskurser de undervisar i.

– Det handlar om ett mindre antal lärare med legitimation, men för fel nivå eller ämne. De kan exempelvis vara utbildade för att undervisa i 1-7 men ändå få undervisa upp till 9:e klass. Just nu måste vissa rektorer göra så för att få ihop organisationen.

Vad görs för att lösa situationen och få in legitimerade lärare?

– Vi uppmuntrar lärare att skaffa behörighet i fler ämnen. Eftersom vi har relativt små skolor så gör det stor skillnad, det blir enklare att få ihop en organisation.

De tjänster där det saknas legitimerade lärare kommer att annonseras ut kontinuerligt och tillsätts när rätt kompetens blir tillgänglig. Det kan ske antingen genom att befintlig personal väljer att vidareutbilda sig eller via nyanställning, säger Eva Eklund som ser att den generella bristen på lärare i Sverige drabbar även Bollnäs.

– Det är ett nationellt problem med brist på lärare och det känner rektorerna av i form av färre sökande till lärartjänsterna de senaste åren.

I Ovanåkers kommun bedömer barn- och utbildningschef Solveig Landar att läget gällande lärarlegitimationer ser ganska bra ut.

– Men det finns ämnen där vi inte uppfyller kraven fullt ut, till exempel moderna språk. Sedan finns det något praktiskt/estetiskt ämne, som musik, där kraven inte uppfylls till fullo överallt. Där får vi helt enkelt annonsera efter rätt kompetens, trots att vi har jätteerfarna lärare som har jobbat i många år. Matematik och NO är också ämnen där vi hela tiden får söka folk.

Det finns ingenting i skollagen som säger att tillsvidareanställda lärare utan lärarlegitimation måste sägas upp. Några uppsägningar av legitimationslösa lärare kommer heller inte att ske i Ovanåker, enligt Solveig Landar.

– Deras fasta anställningar upphör inte, men vi får använda dem på andra sätt. De kan vara resurslärare eller hjälplärare bredvid legitimerade lärare.

Hos Bollnäs största grundskola, friskolan Lust & Lära, kommer kring 85 procent av lärarna att ha lärarlegitimation till höstterminens start enligt rektor Anders Ringård.

– Dessutom finns någon form av utbildningsplan för de lärare som ännu inte uppfyller kraven för lärarlegitimation.

Anders Ringård tycker att kravet på lärarlegitimation är positivt, både för läraryrkets status och för eleverna:

– Jag tycker det är helt rätt och jag är absolut positiv till legitimationskravet. Våra barn ska få träffa lärare som har rätt utbildning.

Samtidigt ser han svårigheterna för skolorna att uppfylla kraven.

– Lärarbristen märks i hela Sverige. När vi startade 2009 hade vi 150 sökande till 20 tjänster, i dag är det en annan situation och svårare att få tag på lärare. Men de senaste rapporterna visar att fler söker lärarutbildningarna nu igen, vilket är positivt.

Mer läsning

Annons