Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot samarbetet i kommunen

/

Samarbetet mellan kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden i Bollnäs har inte fungerat på ett bra och effektivt sätt. Det anser kommunens revisorer i en ny rapport.

Kulturen i de informella kontakterna kritiseras och näringslivschef Peter Erikssons och internkonsulten Göran Ungers roller uppmärksammas.

Annons

Det är efter intervjuer med olika medarbetare som revisorerna kommer fram till slutsatsen att det finns brister i samarbetsklimatet i kommunen.

Revisorerna skriver bland annat:

"Några har också beskrivit att det i vissa frågor pågått en "löfteskarusell" gentemot externa intressenter såväl politiskt som från tjänstemannahåll och där de beredande och beslutande instanserna i dessa ärenden inte varit informerade".

Tjänstemän som tidningen talat med håller också med om beskrivningen.

- Men det är en rätt snäll analys. Sanningen är ju att hela verksamheten präglats av en slags hybris där vissa sprungit i väg med löften utan att kontakter tagits med andra förvaltningar. Ja-sägare har premierats av kommunens ledning, säger en tjänsteman.

- Det hela har blivit rätt obehagligt. Vi som ifrågasatt den här kulturen har ansetts som besvärliga. När vi också påtalat saker strider mot regelverk och lagstiftning är det vi som fått kritiken, inte de.

I rapporten skriver revisorerna så här om näringslivschefen och internkonsultens roller i ärenden som rör samhällsbyggnad, exploatering, kommunikationer och näringsliv:

"Dessa upplevs ha ett mycket stort inflytande kring denna typ av frågor, men uppfattningen är att det formella mandatet att företräda kommunen och driva dessa frågor är otydligt, då frågornas avgörande formellt i ett senare skede skall hanteras av tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden".

Läs mer om kritiken mot samarbetet i kommunen i tisdagens Ljusnan.

Mer läsning

Annons