Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grishållning till Miljödomstolen

Ett par fastighetsägare i Arbrå känner sig besvärade av lukten från en intilliggande gård där man håller grisar. Miljö.- och byggnämnden beslutade att lantbrukaren skulle flytta sitt stängel 22 meter. Efter överklagan skickade Länsstyrelsen till baka ärendet till kommunen. Nu har såväl kommunen som lantbrukaren överklagat till Miljödomstolen.

Annons

Grisuppfödning på gården har bara bedrivits i fem år. Och omfattar omkring 80 grisar. En av de hagar där grisarna ibland hålles gränsar precis till en av de klagandes fastigheter.

Efter anmälan gjorde Samhällsbyggnadskontoret en inspektion på platsen. Miljö- och byggnämnden beslut sedan att förelägga lantbrukaren att flytta stängslet 22 meter norrut vid de tillfällen han höll grisarna i den här hagen.

Nämndens beslut överklagades av ägarna till de två intilliggande fastigheterna. De överklagade till Länsstyrelsen och hävdade att skyddsavståndet för litet samt att aktuell hage inte borde användas för grishållning.

Lantbrukaren har i yttrande till Länsstyrelsen förklarat att den hagen ärendet gäller endast nyttjas vintertid. Beroende på att det finns ledningar med värmekabel dragna dit. Att ha vintervatten någon annanstans skulle innebära stora merkostnader.

Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns skäl att ifrågasätta lämpligheten av grishållning på den aktuella platsen med hänsyn till de olägenheter den medför för omgivningen. Samt att de klagandes luktproblem inte är överdrivna.

"Även om det på landsbygden måste finnas vissa luktolägenheter på grund av djurhållning."

Länsstyrelsen bifaller därmed överklagandet och återförvisar ärendet till miljönämn den för ny handläggning.

Samhällsbyggnadskontoret vidhåller sitt tidigare beslut och överklagar till Miljödomstolen. Även lantbrukaren överklagar Länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

Mer läsning

Annons