Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler myndigheter kritiska till Backa

/
  • Nu ska regeringen avgöra om det får byggas villor och fritidshus öster om Ljusnan i Vallsta.

Länsstyrelsen i Gävle gjorde rätt, som upphävde Bollnäs kommuns plan för tolv strandnära villatomter i Vallsta förra året.
Det anser både Boverket och Naturvårdsverket i yttranden till regeringen – som ska avgöra överklagningsärendet.

Annons

Bollnäs kommun vill utveckla Vallsta-trakten och skapa bättre underlag för skola och service – bland annat genom att erbjuda möjligheter till attraktivt boende i strandnära lägen.

Det var bakgrunden till detaljplanen för Backaområdet – på östra sidan av Ljusnan, mitt emot Vallsta samhälle – som antogs i juni förra året. Men länsstyrelsen i Gävle, som har möjlighet att överpröva och upphäva deltaljplaner, upphävde den ett halvår senare.

Planen ansågs strida mot både strandskyddslagstiftningen och riksintressena för det rörliga friluftslivet och kulturmiljövården.

I december i fjol överklagade kommunen länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplanen – och nu ligger ärendet hos regeringen för avgörande. Som underlag för beslutet har Naturvårdsverket och Boverket (myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) lämnat yttranden. Och båda myndigheterna anser att länsstyrelsen i Gävle har fattat rätt beslut.

Kommunens inställning är att Backaområdet är lämpligt för landsbygdsutveckling och att exploateringen inte kommer i konflikt med strandskyddets syften, eftersom det finns fri passage mellan strandlinjen och det planerade bostadsområdet.

- Det här är traktens attraktivaste boplats och det är angeläget att kunna erbjuda ett sådant område för att stärka underlaget för servicen i Vallsta tätort med förskola, skola och livsmedelsbutik, säger Marie Centerwall.

Nu hoppas hon på ett positivt utfall i regeringen – även om det inte ser så lovande ut, med tanke på yttrandena från berörda myndigheter.

Mer läsning

Annons