Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Fel ge lagfart för Brotorget"

/
  • Jan Kjellberg, tidigare M-politiker i Bollnäs kommun, lämnade in sitt överklagande på måndagen.

Lantmäteriets beslut att bevilja ett av Sjaelsös dotterbolag lagfart (ägarregistrering) vid Brotorget var felaktigt. Det anser förre M-politikern Jan Kjellberg, som nu överklagar beslutet.

Men det blir sannolikt ingen prövning av besvären. Överklagandet kommer för sent.

Annons

Under måndagen lämnade Jan Kjellberg in sitt överklagande till Lantmäteriets kontor i Bollnäs. Därifrån skickades det till inskrivningsmyndigheten i Härnösand.

- Vi gör en så kallad rättidsprövning sedan vi fått in besvären. Men det är tingsrätten som är den instans som prövar ett överklagande, säger Malin Johansson, inskrivningsjurist hos Lantmäteriet.

Där framgår det att besvären ska ha kommit till inskrivningsmyndigheten inom tre veckor från den dag som underrättelse eller bevis om beslutet blivit tillgängligt.

Alternativet är att skicka in skrivelsen inom fyra veckor efter den dag inskrivningsbeslutet meddelats.

Inskrivningsdagen för Sjaelsö-bolaget Kungsbacka Tofteredsvägen AB var den 15 oktober förra året. Den 10 november fanns beslutet om lagfarten tillgängligt.

Tiden för att lämna besvär gick därmed ut i början av december.

Men det är också osäkert om Jan Kjellberg i lagens mening är behörig att överklaga. Den som kan lämna besvär är "den som beslutet rör", som det uttrycks i lagen.

- Om besvären kommit i rätt tid är det tingsrättens sak att avgöra behörigheten, säger Malin Johansson.

En lagfart är en registrering av äganderätten till en viss fastighet. I det här fallet har Sjaelsös dotterbolag registrerats som ägare till fastigheten Bollnäs Bro 5:22 vid Brotorget efter ett så kallat transportköp från Sjaelsö Sverige AB.

Jan Kjellberg vidhåller att der var fel av Lantmäteriet att bevilja lagfarten.

- Med de förbehåll som finns i avtalet med kommunen får lagfart inte ges. Lantmäteriet har förmodligen inte haft korrekt information kring detta, säger han.

 

 

 

 

Mer läsning

Annons