Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avgifter vid Höghammar strider mot lagen

Verksamheten på gymnasiesärskolan Höghammar i Bollnäs har planerats utan hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och minskat elevunderlag.

Annons

Hur har det varit möjligt att åstadkomma stora ekonomiska underskott i verksamheten, utan att ledning och medarbetare har reagerat? Den frågan ville kommunens förvaltningschefer ha svar på, när de i höstas beställde en revision/kartläggning av verksamheten vid gymnasiesärskolan – som då hade gått med underskott sedan 2010.

När resultatet nu redovisas, konstaterar PWC att uppföljningen av ekonomin vid skolan inte har fungerat. Och inte förrän det senaste året, har det bedrivits någon övergripande ekonomisk styrning av verksamheten.

Fram till 2010 har Höghammarskolan inte heller haft någon regelbunden avrapportering till förvaltningsledningen eller den ansvariga nämnden (barn- och utbildningsnämnden), påpekas det.

Kopplingen mellan verksamhetsplanering och ekonomi har också varit bristfällig, anser revisorerna. Personalstyrkan har inte anpassats till färre elever och minskade intäkter i tid. Både 2010 och 2011 blev underskotten 3,9 miljoner kronor. Underskottet 2011 blev dock betydligt lägre än i prognosen för året – där det inte hade räknats med några personalminskningar alls.

Det påpekas också i kartläggningen att elever på idrottsgymnasiet förväntas stå för mellan 2 000 och 5 000 kronor av kostnaderna för träningsläger i utlandet, minst en gång per läsår. Och om eleverna inte betalar, erbjuds de i stället träningsläger i Sverige.

- Den modellen är inte förenlig med skollagen, konstaterar PWC.

Mer läsning

Annons