Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hälsingland – Norrlands veka liv?

Hälsingland befinner sig mitt på sträckan mellan olika tillväxtområden.

Utvecklingen för vår del ser inte alltför ljus ut. Vi har ett vikande befolkningsunderlag, en stor andel tung industri där varje investerad krona i huvudsak innebär en reducering av arbetsstyrkan. Gästrikarna vänder Hälsingland ryggen och ser framtiden i nära samverkan med sydligare regioner – Mälardalen. Av tradition har Gästrikland historiskt sett starka band med Dalarna och Bergslagen – det vill säga en axel i öst-västlig riktning.

För Hälsinglands del går vår axel i nord-syd. Axeln delar sig visserligen i Tönnebro, då E4 utgör det ena benet och E75 det andra vägen över Bollnäs till Ljusdal.

Kulturell identitet: Det torde finnas få områden i Sverige som har en så stark kulturell identitet som Hälsingland. Kulturens rötter går djupt som ofta är fallet i skogsbygder. Och kulturen lever! På nästan varje hus sitter Hälsingebocken som synligt bevis på detta.

Att vara hälsing är något att vara stolt över! Folkmusiken och konsten lever i Hälsingland och stoltheten över det vackra landskapet med kust och berg är mycket stor.

Gråväder: Men molnen på denna vackra hembygdshimmel hopar sig. I dag har Gävleborg landets högsta ungdomsarbetslöshet – en indikator på hälsotillståndet i stort. Och det är Hälsingland som svarar för de dystraste siffrorna. För många företag saknar tillräcklig bärkraft. Under denna mandatperiod har vi sett hur många, stora företag lämnat Hälsingland.  Vi lider av ett allt för svagt differentierat näringsliv – som dessutom är hårt konkurrensutsatt. Vi har – vad är än värre – bland de lägsta utbildningsnivåerna i Sverige och dessutom två timmars snabb bilresa för att nå länets högskola. Alla är ense om att det som kommer att utvecklas i framtiden är industri och företagsamhet som riktar in sig mot kompetensbaserad produktion. Här är vi svaga!  Vi behöver därför tänka till ordentligt om vår framtid.

Vilka är våra konkurrenter i framtiden? Tillhör vi rätt region? Kan Hälsingland själv vara en motor i en framtida näringslivsutveckling eller behöver vi skaffa oss allierade? I så fall; vilka?

Våra traditionella näringar kommer inte att försvinna. Men deras betydelse kommer att minska i framtiden. Med stor sannolikhet kommer Baltikum, Ryssland och asiatiska länder om några år att få ett allt större utrymme på världsmarknaden med produkter som är i stort sett desamma som vi är bra på att tillverka. Allt pekar på att morgondagens framgångar kommer att vara kopplade till universitet och högskolor. 

Starka regioner: Inom EU arbetas intensivt på att utveckla nya regioner. Dessa förekommer i flera olika hierarkier. Många är traditionella indelningar som bygger på gamla gränser (som i Tyskland). I andra fall har nya regioner bildats som mer baseras på ett funktionell eller näringslivsinriktad gemenskap.  Det är därför dags att diskutera hur vi själva vill ha det framöver.

Vägval: Jag vill påstå att Hälsingland nu befinner sig i ett vägskäl. Hur ska vi agera? Ska vi över huvud taget hålla ihop?  Är det kanske så att den kulturella identiteten måste ge vika för en tydligare orientering mot Sundsvallsregionen? Det kanske är bättre att vara den sydliga utposten i en nordlig region än den nordligaste i en sydligare? Kan vi genom en omorientering få bättre tillgång till de "K:n" (Kunskap, Kommunikationer, Kultur) som vi behöver för att utvecklas?  Detta måste diskuteras öppet och förutsättningslöst.

Framtidens arbetstillfällen kräver hög kompetens: De traditionella näringarna – särskilt inom verkstadsindustrin – är på väg härifrån.

En sak är dock säker. Vi måste – liksom boxaren – spänna musklerna när vi träffas i vårt veka liv för att inte golvas! Och visa att vi ha kraft att ta initiativet och agera för framtiden.

Stefan Haglund (FP)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel