Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälsingerådet på svag is?

/

Är Hälsingerådet en belastning eller en tillgång för utvecklingen av kommunal service, näringsliv, utbildning, turism och andra viktiga områden i Hälsingland?

Annons

Hälsingerådet har överlevt sig själv, säger Evy Degerman Centerns kommunalråd i Bollnäs.

Men hennes centerkollega i Söderhamn, Lennart Olsson, är av helt motsatt uppfattning. Samarbetet inom Hälsingerådet är snarare en överlevnadsfråga för kommunerna i landskapet tycker han.

Kritiken mot Hälsingerådet kommer främst från Bollnäs. Och främst från Centern, Folkpartiet och Moderaterna.

Men kritik kommer också från Moderaterna i Söderhamn, som lämnat in en motion till kommunfullmäktige som kräver att Söderhamn ska lämna Hälsingerådet.

Hälsingerådet, som styrs av två ledande kommunpolitiker från varje kommun, bildades 1996 för att främja utvecklingen av Hälsingland. Och visst kan man fråga sig hur rådet bidragit till den utvecklingen.

Att läsa rådets protokoll är ingen direkt upphetsande eller utmanande läsning. Mycket rutin och få visioner och krafttag som skapar drag i utvecklingen i Hälsingland.

Kanske inte så konstigt heller eftersom politikerna sitter på två stolar. De slår vakt om sina egna kommuners intressen, samtidigt som de ska verka för samarbete.

Att några av rådets styrelsemedlemmar dessutom vill lägga ner rådet stärker inte precis rådets handlingskraft och trovärdighet.

Men samarbete är inget självändamål. Lika lite som en organisation där ledande kommunpolitiker och kommunchefer träffas och diskuterar.

Samarbete är helt enkelt nödvändigt för Hälsinglands små kommuner. Och då duger det inte att ägna tid åt bypolitiska diskussioner eller partipolitiska motsättningar.

Då måste perspektiven flyttas från politikernas egna intressen och behov, till vad medborgarna frågar efter och behöver.

Vad behöver gymnasieleverna, näringslivet, turisterna, föreningslivet, kulturen, kommunikationerna?

Hur kan det ökade trycket på välfärdstjänster och kommunal service mötas i regionen?

Det finns redan formella och informella samarbeten mellan en del av kommunerna i Hälsingland. Att de till stor del kommit till utanför Hälsingerådets ram säger en hel del om rådets förmåga och handlingskraft.

Det är möjligt att Hälsingerådet har överlevt sig själv. Det är möjligt att rådet domineras av revirpinkande alfahannar som inte kan komma överens.

Men samtidigt behöver kommunerna i Hälsingland varandra. Mer än någonsin.

Det som är bra för en kommun är oftast också bra för de övriga kommunerna.

Omsorgen om den egna lilla kommunen borde leda till slutsatsen att man måste utveckla samarbetet.

Och då kan Hälsingerådet vara en aktör. Men knappast i nuvarande ifrågasatta form.

Det finns visserligen redan formuleringar som säger att rådets uppgift är att samarbeta kring gemensamma strategiska frågor mellan kommunerna i Hälsingland och bygga en region med livskvalitet och utvecklingsmöjligheter.

Men för att förverkliga detta krävs politiker som orkar lyfta blicken utanför sin egen kommungräns och som brinner för att skapa en blomstrande region. Politiker som har mandat från sina hemkommuner att handla och agera.

Annars kan Hälsingerådet lika gärna läggas ned.

Mer läsning

Annons