Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Haka på Dalarna och gör en hallänning

/

För ungefär två månader sedan meddelade regeringen att den enats om att Sverige framöver kommer att ha tre politiskt beslutsfattande nivåer med beskattningsrätt: stat, regionkommun och primärkommun.

Annons

Regionförsöken i Skåne och Västra Götaland skulle permanentas, men några nya storregioner skulle inte tillåtas att bildas under innevarande mandatperiod.

Däremot skulle Halland och Gotland få omvandlas till regionkommuner.

Det här sista har fått politikerna i Dalarna att inse att medan regeringen tills vidare har stängt dörren för regionbildning i det större formatet har den samtidigt råkat lämna dörren på glänt för en regionbildning i det mindre formatet.

Halland uppfyller inte de krav som tidigare ställts för att få bilda regionkommun, innebärande att regionen ska ha minst en halv miljon invånare, ett regionsjukhus och ett universitet. Och tillåts Halland att bilda regionkommun, utan att uppfylla dessa krav, måste ju även andra län tillåtas göra samma sak. Regeringen har helt enkelt bildat ett prejudikat, troligen utan att ha den avsikten.

Inom Dalarna finns det nu en bred politisk enighet om att gå vidare och försöka nyttja detta prejudikat, även om något formellt beslut inte är fattat. Men det här tyder ändå på att Dalarna inom kort kommer att författa en ansökan att liksom Halland och Gotland få bilda regionkommun redan till 2011, med innebörden att val till regionfullmäktige kan förrättas redan i samband med nästa års val.

Det här betyder inte att man ger upp tankarna på att senare bilda en större region, tillsammans med Gävleborg och Uppsala och eventuellt något ytterligare län, men man vill försöka att redan nu få utökat självbestämmande och möjlighet att utveckla sitt län på samma sätt som Skåne och Västra Götaland i tio års tid har tillåtits att göra.

Och det är svårt att se några hållbara argument från regeringens sida till att förhindra en sådan regionbildning. Det är inte några nya gränsdragningar som ska till. Det behövs inte några nya valkretsindelningar. Samarbetsorganet Region Dalarna är redan etablerat. Och prejudikatet finns redan.

Då infinner sig snabbt frågan om Gävleborgs län ska sitta och titta på medan Dalarna förbereder sig för att tillsvidare bilda en egen regionkommun. Eller tänker man sig att haka på Dalarna och göra en hallänning?

Frågan borde vara väldigt enkel att besvara för länets ledande politiker. Finns det någon av dessa som hellre har kvar den nuvarande politiska organisationen i länet? Finns det någon som tycker att det är bättre att staten har ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna än att de hanteras här i länet? Finns det någon politiker som inte vill ha ett ökat lokalt självbestämmande? Finns det någon av länets ledande politiker som vill tillåta andra län att fortsätta springa ifrån medan Gävleborg står vid sidan om och bara tittar på?

Svaret på dessa frågor torde bli en unisont nej. Se därför till att haka på Dalarna och gör en hallänning.

Mer läsning

Annons