Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gustaf Svenungsson: Olönsamma tåg som gagnar södra Sverige

Annons

Det politiska prestigeprojektet som höghastighetstågen utgör går inte som på räls. Den här gången är det Stockholms Handelskammare som i sin rapport "Nej till högkostnadståg" går igenom glädjekalkylerna bakom bygget.

Enligt plan ska spåren stå färdiga 2045. Det är 15 år efter att inrikesflyget och fordonsflottan ska vara fossilfri och samma år som Sverige ska vara helt fossilfritt. Efter att spåren invigts kommer de behöva rulla i södra Sverige fram till 2070-2080 innan de når klimatneutralitet och börjar bidra till Sveriges klimatarbete. Ur klimatskäl är spåren med andra ord helt värdelösa, eftersom flyget och bilen kommer ha varit fossilfria i 15 år när tågen börjar rulla.

Förutom att spåren riskerar att aldrig bli klimatpositiva är kalkylerna rena glädjesiffror. De 230 miljarder som ligger i budget innehåller inte kostnad för bland annat anslutningsspår, bangårdar, stationshus och nya tåg. När höghastighetsspår har byggts i mer tätbefolkade länder i Europa har budgeten som minst överskridits med 26 % och som mest över 620 %.

Förutom att spåren riskerar att aldrig bli klimatpositiva är kalkylerna bakom rena glädjesiffror.

Sett till vad samhället får för pengarna är det inte mycket att hurra för. Trafikverkets bedömer investeringen som mycket olönsam eftersom varje investerad krona bedöms ge 25 öre tillbaka till samhället. Samhällsnyttan är alltså redan i kalkylerna mycket låg. När budgeten om 230 miljarder börjar övertrasseras minskar samhällsnyttan än mer. Värst är sträckan Hässleholm-Lund, som har en samhällsnytta på -0,96. Det vore i princip bättre för samhället att elda upp de 18 miljarder som sträckan beräknas kosta än att bygga spåren, eftersom de vid minsta budgetöverträdelse är direkt skadliga för samhällsekonomin.

Det vore i princip bättre för samhället att elda upp de 18 miljarder som sträckan beräknas kosta än att bygga spåren.

En del av den tidsvinst som ska göras med höghastighetståg kommer snart redan vara resenärerna till handa, i och med de investeringar som görs i Nationell plan 2018-2029. Det byggs redan nya spår utanför Göteborg, Malmö och mellan Stockholm och Linköping, samtidigt som en rad banarbeten kommer avslutas i närtid. Dessa investeringar förkortar restiden mellan rikets två största städer med en kvart och mellan Stockholm - Malmö med 37 minuter.

Det värsta med spåren är dock inte den obefintliga klimateffekten, den höga kostnaden eller dess negativa inverkan på den övergripande samhällsekonomin. Nej, det värsta är hur spåren missar att Sverige norr om Stockholm existerar.

Just detta tar Stockholms Handelskammare fasta på i sin rapport och föreslår åtta alternativa investeringar, som tillsammans går på 230 miljarder och som gynnar hela Sverige. Bland annat vill de se en utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle - Sundsvall, en fullständig finansiering av Norrbotniabanan för att knyta ihop Umeå och Luleå, dubbelspår Göteborg - Oslo, utbyggda spår mellan Oslo - Stockholm för att minska restiden från sex till tre timmar samt 150 000 laddstolpar runt om i landet för att på riktigt elektrifiera vägnätet.

Glädjande nog har flera partier sagt nej till det dårdristiga projekt som höghastighetståg utgör för ett så glesbefolkat land som Sverige. Nu borde resterande partier tänka om och välja att göra lönsamma infrastrukturinvesteringar till gagn för hela Sverige.