Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Granskning och kritik

I dag publiceras det sista av den omfattande granskningen av Glada Hudik-teatern. Trots att rubrikerna till en del artiklar har varit ganska så slagkraftiga kan vi konstatera att granskningen inte har frambringat några större skandaler.
Åsikterna kring granskningen har varit många och kommenterandet på helahalsingland.se har av allt att döma slagit rekord. Till överväldigande del med kritiska synpunkter – på granskningen.
En del av kritiken mot granskningen är berättigad. Annat är direkt felaktigt.

Skapandet av Glada Hudik-teatern och teaterns utveckling är utan tvekan en av de absolut bästa sakerna som har hänt i Hudiksvall. Både för de direkt inblandade och för bilden av Hudiksvall.

Faktiskt för hela Hälsingland.

Fast en tidning kan inte bara beskriva framgångssagan utan måste också titta in för att se vad som händer bakom draperiet. Hur det fungerar mellan föreställningarna. Efter det att strålkastarna har slocknat.

Granskningen av Glada Hudik-teatern är således berättigad.

Däremot finns det anledning att ha synpunkter på en del av de spår eller vinklar som man har valt att publicera. Inte minst i förhållande till vad det är som man har hittat.

Exempelvis är det svårt att se någon upprördhet i att skådespelarna fick åka limousine till premiären för sin egen film. Eller andra omkostnader som har syftat till att sätta lite guldkant på tillvaron för dem.

Att skapandet av Glada Hudik-teatern också medfört att Pär Johansson genom sitt engagemang, sin energi och framför allt en omfattande arbetsinsats har lyckats att tjäna en del pengar är heller inget att uppröras över.

Om det hade skett till följd av något otillbörligt agerande eller dolt ”mjölkande” så hade det varit en annan sak. Nu finns det ingenting i granskningen som tyder på att så skulle vara fallet.

Det finns heller ingenting som tyder på att Johansson skulle missköta sitt jobb på kommunen, genom att exempelvis lägga för mycket tid på extern verksamhet. Tvärtom tyder det som har framkommit i granskningen på motsatsen.

Ett annat faktum är att Glada Hudik-teatern aldrig hade blivit vad den är om inte Pär Johansson fått väldigt fria tyglar att forma verksamheten. Det är också viktigt att komma ihåg i sammanhanget.

Däremot är det tydligt att inte alla attesteringar av fakturor har skötts på ett tillfredställande sätt. Något som nu är på väg att rättas till. Med stor säkerhet just på grund av den granskning som tidningen har genomfört.

Det finns också en hel del som tyder på att några avtal behöver ses över och ändras något så att de bättre harmoniserar med riktlinjer och de förhållanden som råder inom verksamheten i Hudiksvalls kommun.

Det är också tveksamt om den verksamhet som tillhör de mer kommersiella delarna av Glada Hudik-teatern ska ligga under omsorgsförvaltningen.

Man borde allvarligt överväga att flytta över den verksamheten till ett kommunalt bolag, eller möjligen i ett bolag där kommunen äger en del och de kommersiella intressena en annan.

Detta för att få en tydligare rågång mellan den skattefinansierade verksamheten och den del som vilar på annan grund. Men utan att kommunen släpper kontrollen över verksamheten.

Det finns förstås nackdelar med en sådan lösning också. En sådan är att det blir betydligt svårare för media att granska verksamheten. Men med en öppen attityd från Glada Hudik-teaterns sida borde det ändå vara möjligt.

Kommunalrådet Jonas Holm (M) har också en rad kloka synpunkter – vilka framförs i dagens tidning – kring hur man bör arbeta framöver för att Glada Hudik-teatern ska kunna fortsätta vara en god ambassadör för Hudiksvall samtidigt som det ska vara en verksamhet där alla kan vara med och delta.

Glada Hudik-teatern är en stor tillgång. Det är viktigt att vårda den på rätt sätt.