Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör alla landsting till regionkommuner

Det blev nej från Kammarkollegiet. Gävleborgs län får inte bilda en ny region tillsammans med Dalarnas och Uppsala län. I varje fall inte redan efter nästa val.

Annons

När Kammarkollegiet i tisdags lämnade sitt beslut var deras avstyrkan väntad. Det som däremot väcker ett flertal frågetecken är motiveringen till beslutet.

Dels anförs att det inte finns någon enighet om hur regionkommunen Svealand ska se ut geografiskt. Att de tre landstingen som har ansökt om att få bilda regionkommun hoppas att ytterligare landsting ska välja att ansluta sig senare.

Kammarkollegiet menar att det inte är möjligt att ändra indelningen på så osäkra grunder. Att landstingsindelningen bara kan ändras om ändringen blir till bestående fördel för de landsting som berörs. Och att det därför måste tas ett helhetsgrepp där gränserna för regionkommunerna dras så att indelningen blir till fördel för samtliga regioner.

Nästa kritiska synpunkt som Kammarkollegiet levererar är att det finns risk för att de demokratiska förutsättningarna försämras. Att möjligheten att delta i det politiska arbetet försvåras i en stor region och att avstånden blir längre mellan medborgare och folkvalda.

Mot bakgrund av detta avstyrker Kammarkollegiet bildandet av regionkommunen Svealand. Och tycker i stället att frågan ska utredas ytterligare.

När regeringen ska ta ställning till denna rekommendation borde den väga Kammarkollegiets motivering mot sina tidigare ställningstaganden. Alliansregeringen har varit oerhört tydlig med att initiativet till regionbildningarna skulle komma underifrån. Det perspektivet anlägger inte Kammarkollegiet på frågan. Tvärtom. De anlägger i stället ett tydligt ovanifrånperspektiv där gränserna för de nya regionerna ska dras, för att sedan inte ändras. Ett helhetsgrepp kallar man det.

Regeringen borde således helt bortse från denna argumentering.

När det gäller frågan om demokratiunderskott till följd av de geografiska avstånden finns det en rad skäl till att avfärda Kammarkollegiets resonemang.

Ansvarskommittén som under flera år utrett frågan förespråkar att Sverige delas in i storregioner. Kammarkollegiet har tittat på frågan under några få månader.

Man måste också ställa sig frågande till på vilket sätt som demokratin har blivit lidande i de två regioner, Skåne och Västra Götaland, som redan existerar. Uppfattningen där är snarare att demokratin förstärkts.

Det är också oerhört svårt att se hur de geografiska avstånden skulle förändras av att man utreder frågan ytterligare.

Utifrån det som Kammarkollegiet anför och det som regeringen tidigare tagit ställning till så borde det alltså inte finnas någon anledning till att inte bevilja Gävleborgs, Dalarnas och Uppsala län att bilda regionkommun Svealand.

Troligen kommer det ändå att bli beslutet av regeringen. Moderaterna, som inte vill ha några regioner, kommer att hävda att man kommit överens om att låta Kammarkollegiet utreda frågan och de avstyrker. Alltså måste även regeringens svar bli nej. Att Kammarkollegiets motivering är ovidkommande lär man inte ta någon hänsyn till.

Motdraget från de mer regionvänligt sinnade partierna i regeringen borde vara att låta alla landsting som så önskar få rätt att bilda regionkommun. Det kräver ingen förändring av länsindelningen. Inga landsting som behöver slås ihop. Utan bara en justering av ansvarsfördelningen mellan landstinget och staten.

Det här har regeringen redan beviljat Halland och Gotland. Dessutom har man permanentat regionförsöken i Skåne och Västra Götaland.

Det finns ingen anledning till att förvägra Gävleborgs län denna chans till utveckling och självbestämmande.

Mer läsning

Annons