Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gigantiska skador av skogsmaskiner

Fenomenet körskador i skogen uppstod med de första skotarna för runt femtio år sedan.

Skotaren är specialbyggd för att klara körning med tunga virkeslaster i svår terräng. Under årens lopp har maskinerna blivit större, tyngre och motorstarkare med tekniska lösningar som lett till närmast extrem framkomlighet – men med svåra markskador som följd.

Ingen verksamhet har förorsakat så svåra och landsomfattande markskador som skogsbrukets maskiner. Det kommer att ta många hundra eller t.o.m. tusentalas år beroende på mark och läge innan de ofta mer än meterdjupa hjulspåren sluter sig och växer igen. Under denna långa tidsrymd kommer körskadorna att ge mer eller mindre allvarliga skador på natur och klimat.

I områden med kraftiga körskador förändras hydrologi och markkemi markant vilket leder till urlakning av humus, näringsämnen och starkt giftigt metylkvicksilver. 20 procent av allt metylkvicksilver till sjöar och vattendrag beräknas komma från avverkningar. Naturligtvis får det negativa konsekvenser för mark, vatten och biologisk mångfald. Djupa körskador nedför sluttningar orsakar ibland erosion så att stora mängder slam väller ut i omgivande mark – ibland en halv kilometer. Sist kommer en markberedningsmaskin och fullbordar massakern av marken genom plöjningseffekt.

Det pratas mycket om vikten av att begränsa utsläppen av koldioxid på grund av temperaturhöjning och klimatproblem. Från hyggen, körskador och markberedning formligen sprutar det ut koldioxid till atmosfären. Även om den planterade skogen så småningom binder kol är det inte säkert att det blir kolneutralt på platsen eftersom trädens omloppstid idag är så kort till nästa avverkning.

Sjöar och bäckar får ta emot mycket organiskt material från skogsavverkningar och markskador. Här blir det riktigt illa när det organiska materialet hamnar i vatten och bryts ner till bl.a. metangas. Enligt forskarstudier i t.ex. den vetenskapliga tidskriften Science är metan 30 till 35 gånger starkare än koldioxid och har därmed en mycket kraftig påverkan på klimatet.

Menar politikerna allvar med miljöpolitiken att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta måste man sätta ner foten och snarast lagstifta mot skogsbrukets avarter och de allt grövre körskadorna. Det är skarpt läge där markskadornas konsekvenser snabbt blir farliga och ohanterliga. Miljöproblemen ackumuleras i skogen i stället för att lösas.

Bert Andersson

f.d. skogsarbetare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel