Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge sanerarna drägliga arbetsförhållanden i sitt odrägliga arbete

Det är kallt. Det har passerat ett par vinterstormar som försvårat saneringsarbetet. Men 75 man stretar envetet på i Söderhamns skärgård.

Annons

Under ganska primitiva förhållanden, där man inte ens lyckats skaffa tillräckligt många arbetsbodar så att jobbarna kan gå inomhus och äta och hitta lite värme.

Inse vilket oerhört viktigt arbete de utför! Håll dem på gott humör och ge dem drägliga arbetsförhållanden. Själva jobbet är ju allt annat än angenämt.

800 000 liter råtallolja måste skrapas upp innan bad- och båtsäsongen är här. Och framför allt innan fågellivet återvänder från varmare breddgrader.

Det finns all anledning att i tanke och handling stödja sanerarna, både anställda och frivilliga, för ett oljeutsläpp av det här formatet är knappast enbart en angelägenhet för Söderhamnsborna. Och ännu har vi inte fullt ut sett dess miljökonsekvenser.

Även om råtalloljan är biologiskt nedbrytbar och inte anses farlig för människan, så kan väl ingen säga vad utsläppet kommer att få för negativa effekter på djur och växtliv.

Det var några dagar före jul som en av Arizona Chemicals oljecisterner sprang läck och hundratals kubikmeter råtallolja läckte ut i skärgården. Till en början handlade det naturligtvis om att försöka få stopp på läckan. Och en överblick av utsläppets omfattning.

Kustbevakning, havs- och sjömyndigheter, Söderhamns kommun, räddningstjänst och inte minst det ansvariga företaget var alla inkopplade.

Karl Butler, företagets starke man på plats, gick tidigt ut och berättade om krisplaner och krisgrupper. Han försäkrade att Arizona Chemical skulle göra allt som stod i dess makt för att minimera skadan. Alla som lidit ekonomiska skada ska ersättas och skärgården ska återställas.

Det kan vara värt att komma ihåg. För saneringsarbetet kommer att ta tid. Sedan återstår ju också att se vad miljöåklagaren kommer fram till i själva skuldfrågan.

Och vem som ska betala - och vem som ska betala vad. Saneringsarbetet kostar, första hjälpen-insatsen kostar, enskilda fastighetsägare har fått bryggor och mark förstörda - det kostar.

Enligt miljöbalken ska Arizona Chemical stå för utgifterna, men det råder förstås delade meningar om detta.

Och även om Arizona Chemical följt all lagstiftning när det gäller inspektionsintervaller av sina cisterner, så har man nu krupit till korset och ska bygga skyddsvallar. Det är beklagligt att ett utsläpp av den här omfattningen var tvunget att ske innan den åtgärden vidtogs.

Så innan något kan sägas i skuldfrågan eller vem som blir betalningskyldig, se till att saneringsarbetet flyter. Och låt sanerarna förstå att de utför ett livsviktigt arbete.

Mer läsning

Annons