Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viks gammelskog blir naturreservat – och Mellanljusnans reservat utvidgas

Under onsdagen beslutade länsstyrelsen Gävleborg att utse Viks gammelskog i Bollnäs kommun till ett nytt naturreservat. Samtidigt utökas ytan för Mellanljusnans naturreservat till 1 044 hektar.

Annons
Mellanljusnans naturreservat utökas. Bild: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturreservatet Viks gammelskog är ett 15 hektar stort område och är beläget väster om Katribeberg. Naturskogsområdet bevaras på grund av äldre barrskogen som saknar spår av skogsbruk under senare tid. Träden i området är av olika åldrar, bland annat tallöverståndare och granar över 200 år gamla, samt både liggande och stående död ved.

Viks gammelskog blir naturreservat. Bild: Länsstyrelsen Gävleborg.

Flera rödlistade arter som vittnar om den gamla naturskogen trivs i Viks gammelskog, som tallticka, garnlav, lunglav och knärot, samt hackspår av tretåig hackspett.

Mellanljusnans naturreservat grundades 2015 för att bevara den outbyggda älvsträckan med strömmande vatten och våtmarksmiljöer längs Ljusnan. Ett markägarinitiativ har nu resulterat i att reservatet utökas med 3,8 hektar, till ett område av totalt 1 044 hektar.

För att stärka naturreservatets naturvärden beslutade länsstyrelsen även att ett avverkning ska förbjudas inom ett två hektar stort område, där skogsbruk tidigare varit tillåtet. Det ska också innebära ett starkare beskydd för den skyddsvärda arten bombmurkla.

Mer läsning

Annons