Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patrik vs Patrik i fråga om sjukhusen hotas eller inte vid en regionbildning i Sveland

Artikel 5 av 5
Regionindelning
Visa alla artiklar

Här är en replikväxling som svar på ledaren som kritiserar M:s utspel om hotande sjukhusnedläggningar vid en regionbildning i Svealand.

Annons

Läs mer: "Nej gå inte på snacket att sjukhusen i Bollnäs och Hudiksvall ska läggas ned"

REPLIK från Patrik Stenvard (M): "Min namne på ledarsidan stämmer nu in i hyllningskören för storregioner, där Hälsingland och övriga Gävleborg är tänkt att ingå tillsammans med stora delar av Mälardalen.

Om en sådan region bildas kommer framtiden för sjukhusen i Hälsingland beslutas av 149 politiker från den nya Svealandsregionen där endast 11 ledamöter representerar Hälsingland.

Det är naivt att som Oksanen tror, att det inte kommer ske förändringar i sjukvårdsstrukturen. En av huvudanledningarna med förslaget är just att rationalisera sjukvården, vilket då riskerar en centralisering av sjukvården och då även en minskning av antal sjukhus, ett möjligt scenario som även lyfts fram i det delbetänkande som statens utredare har skickat ut på remiss.

Därtill kommer den föreslagna Svealandsregionen få ett tydligt vänsterstyre, vilket är den troliga anledningen till att den socialdemokratiska partiledningen driver denna fråga så hårt. När avtalet löper ut för Bollnäs sjukhus är risken därmed mycket stor att det inte förlängs alternativt ny upphandling inte genomförs. Detta samtidigt då alla vet vad socialdemokrater och vänsterpartister tycker om mångfald inom välfärden.

Oksanen påstår även felaktigt att patientunderlaget för Bollnäs sjukhus kommer öka om en vi bildar en större region, men det underlaget finns redan idag. Genom det fria vårdvalet inom specialistvården kan alla invånare i Sverige välja vilken vårdgivare man vill i landet.

Det innebär att Örebroarna, redan i dag om de så önskar, kan välja att åka till Bollnäs sjukhus för att få sina knän opererade. Det är naivt att tro att Örebroarna och Västeråsarna kommer välja att lägga ned vårdinrättningar i Mälardalen för att på så sätt få fler patienter till sjukhusen i Hälsingland. Istället är risken uppenbar att man istället väljer att göra tvärtom.

Oksanen lyfter även fram storregionreformen som en decentraliseringsreform, vilket inte kan vara mer än fel.

Oksanen lyfter även fram storregionreformen som en decentraliseringsreform, vilket inte kan vara mer än fel. Det finns inga förslag från de statliga utredarna som tyder på att ansvar kommer flyttas från staten till regionerna, och ingen förutom Oksanen och centerpartiet pratar om det. Förslaget kommer istället innebära en centralisering som kommer vara förödande för utvecklingen av landsbygden.

Vi moderater driver ingen skrämselpropaganda utan upplyser våra länsinvånare om troliga konsekvenser av det förslag som socialdemokraterna nu försöker tvinga igenom. Vi står däremot upp för länet och för det vi ser kan ge oss de bästa förutsättningarna för att skapa tillväxt i länet och bättre sjukvård till våra länsinvånare.

Så länge ingen kan påvisa på vilket sätt en storregion löser vårt läns utarmningar såsom bättre sjukvård, rekrytering av personal och ökad tillväxt i hela Gävleborg – så kommer vi att kämpa mot denna reform."

Patrik Stenvard (M) Regionråd i opposition

Svar Direkt från Patrik Oksanen:

Så många tecken, så många fel. Hyllningskör har vi varit i innan det fanns en sång, eftersom vi har ett hur storstäderna drar sönder landet (med Moderaternas goda minne).

Det är inte bara undertecknad och C-företrädare som pratar om maktväxling och myndighetsflyttar, det gör regeringen också, även om indelningskommittén inte har ett uppdrag just där. Sedan länge lobbar bland annat Västra Götaland för att få ta över arbetsmarknadsansvaret från staten. Räkna med att när det kommer på riksdagens bord så finns det en helhet.

Strukturer med mer kvalificerad och dyr vård, samt en liten befolkning som ska klara det ökar riskerna för nedläggning av små sjukhus i befintlig Gävleborgskostym.

Men kompetensuppdelningar och specialiseringar gör för att man har råd att nå nivåer som krävs för vårdkvalité.

Men kompetensuppdelningar och specialiseringar gör för att man har råd att nå nivåer som krävs för vårdkvalité. Precis det som Alerisägda Bollnäs sjukhus för fram. Och om man erbjuder knäoperationer på några ställen i Svealand istället för i alla gamla län ökar förutsättningarna för att sjukhuset kan bli kvar.

I dag är det si och så med Stenvards örebroare dessutom, fria vårdvalet gäller öppenvård. Inte sjukhusinläggning. Har patienten fått vänta mer än tre månader på knäoperationen har man rätt att söka vård någon annanstans. Men det kräver kunskap och kraft - något många patienter saknar. Varför inte göra rätt från början?

Och som min tidigare ledarskribentkollega på BLT, Erik Hultgren, så väl belyst - om det är en socialdemokratisk konspiration bakom regiongränserna så är de ack så dåliga på det.

Stenvard pratar sig för varm för länet och landsbygd utan att återigen berätta att han helst av allt vill avskaffa det folkliga inflytandet och skrota landsting/regioner helt.

Och när det gäller tillväxten så är erfarenheterna från Västra Götaland att man exempelvis fått större infrastrukturinvesteringar än vad man hade lyckats med om varje gammalt län varit för sig.

Alla artiklar i
Regionindelning
Annons