Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Närboende överklagar detaljplan – kräver att Varpsandsprojekt stoppas

Planerna för exploateringen av området i Varpsand, där bland annat 70 fritidshus planeras att byggas försenas. Ärendet har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Annons

"Som skäl anger vi att beslutet att anta detaljplanen inte föregåtts av en Miljökonsekvensbeskrivning vilket enligt miljöbalken B 9 kap krävs för ett projekt av denna storlek i ett havsnära och känsligt område", står det i överklagan mot fullmäktiges beslut i Nordanstigs kommun att anta detaljplanen Gnarps-Berge 12:1 för en framtida exploatering i Varpsand.

En plan med syftet att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse och campingverksamhet i Sörfjärden.

Läs också: Flera intressenter när kommunen har tomtmark till salu i Mellanfjärden

Det är tre ägare till närboende fritidshus som via en överklagan till mark- och miljödomstolen kräver att projektet stoppas.

– Man undrar ju hur några tjänstemän på Nordanstigs kommun kan bedöma att det inte behövs någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). På vilka grunder vilar den bedömningen kan man fråga sig. Jag sätter mig inte emot byggbeslutet, men däremot att man avfärdar så enkelt att ett projekt av den här storleken inte skulle ha en påverkan på miljön i området, säger Olof Örberg, som äger ett fritidshus i närområdet.

Ola Tollin, stadsarkitekt på Nordanstigs kommun.

Läs också: Miljökontoret vill inte att havsstranden ska ingå i detaljplanen för Varpsand-området

Ola Tollin, tillförordnad stadsarkitekt på Nordanstig kommun, försäkrar däremot att det gjorts en tillräcklig behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planen som bland annat innefattar upp till 70 fritidshus med en tilltänkt camping.

– I alla planarbeten, som i det här fallet, gör vi en noggrann bedömning, baserat på hur Boverket och länsstyrelsen vill att den ska utformas i sådana här projekt. Vi har utifrån det i samråd med länsstyrelsen gjort bedömningen att en MKB inte är nödvändig i det här området, förklarar Ola Tollin och motiverar:

– Det är en så pass liten inverkan på naturmiljön att det inte anses nödvändigt med en miljökonsekvensbeskrivning beroende på den bedömning som gjorts . I just det här området finns det tillgång till nytt VA (vatten- och avloppsreningsledningar) som tar hand om allt avlopp. Hade det rört sig om avlopp till vart och ett av fritidshusen, då är det mycket troligt att vi hade behövt göra en konsekvensbeskrivning, säger Ola Tollin.

Läs också: Nu vill Nordanstig komma med på (turist)kartan

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!

Mer läsning

Annons