Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rustade gammalt vattenkraftverk i Loån utan tillstånd – vill nu lagligförklara

En privat ägare vill lagligförklara Tensbergs vattenkraftverk i Loån söder om Los. Det har rustats upp för 1,7 miljoner kronor utan tillstånd från länsstyrelsen.

Annons

I Sverige finns cirka 2 100 vattenkraftverk och omkring 10 000 dammar. Många av dem är små och har en lång historia. Ytterst få har fungerande passager för vandrande fisk och tillsammans har de en betydande påverkan på det biologiska livet i svenska vattendrag.

Under 2012 kom avgörande domar som ledde till att myndigheterna kunde förelägga kraftverksägare att söka nya tillstånd enligt miljöbalken. Under 2013 inledde länsstyrelserna en översyn av kraftverk där tillståndsfrågan är oklar.

Läs också: Miljöbrott misstänks i Loån

Ägaren till Tensbergs kraftverk i Loån fick juni 2013 ett föreläggande om att visa upp tillstånd för verksamheten. Enligt ägaren byggdes kraftverket 1945 med tillstånd från dåvarande Loos kommun. Men någon vattendom gick inte att uppbåda.

Kraftverket har på senare tid upprustats för 1,7 miljoner kronor. Men länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet, har inte informerats om åtgärderna. Inte heller har något tillstånd sökts.

Kraftverket var innan renoveringen av enkel beskaffenhet.

2014 fick ägaren föreläggande om att söka tillstånd för verksamheten. Ägaren överklagade det till mark- och miljödomstolen, men utan framgång. Kraftverket har en turbin med en drivvattenföring på två kubikmeter per sekund.

Ägaren har ägaren ansökt om lagligförklaring av befintliga anläggningsdelar samt tillstånd att bedriva vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även en fiskvandringspassage kommer att byggas.

Läs också: En fiskevårdsplan för Ljusdals kommun är klar – vill ha friska och sunda vattendrag

Men Tensbergs kraftverk ligger i Loån, som är skyddad mot ytterligare utbyggnad av vattenkraft enligt 4 kapitlet i miljöbalken. Ån ingår dessutom i ett naturvårdsprogram och anses särskilt hänsynskrävande.

Kraftverket var enligt dokumentation från 1976 av enkel beskaffenhet och beräknades då tas ur drift inom kort. Länsstyrelsen anser att den nuvarande renoveringen strider mot det ursprungliga syftet med kraftstationen.

Läs också: Riksdagsbeslut kan förändra villkoren för vattenkraft

Nu ligger ärendet på mark- och miljödomstolens bord. Berörda har möjlighet att komma in med synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen senast 19 augusti.

Ljusdals kommun har begärt anstånd och ska komma in med sitt yttrande senast 23 september.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!

Mer läsning

Annons