Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många myndigheter inblandade i nationella riksintressen – kan leda till konkurrens

Riksintressen är geografiska områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter. Vissa har utpekats för att bevara dessa värden, andra för att exploatera dem. Det kan leda till konkurrens när flera riksintressen finns inom samma område. Dessutom har hela 12 svenska myndigheter i uppgift att bedöma riksintressen inom olika sektorer.

Annons

Det finns en lång rad olika riksintressen i Sverige. De kan handla om exempelvis områden där höga natur- och kulturvärden ska bevaras, områden som är lämpade för rennäring eller yrkesfiske, eller som har särskilda förutsättningar för industri.

Läs även: Harsa får tydligare skydd från vindkraft i reviderat riksintresse

Det finns många riksintressen av olika slag över hela Sverige.

Boverket har ett övergripande ansvar för samordningen av de olika riksintressena. Men kommunens översiktsplan är utgångpunkten för hur marken ska användas, berättar Bengt Larsén, utredare inom hushållningfrågor på Boverket.

Läs även: Nytt bostadsområde på gång i Järvsö

– Tanken är att man i den kommunala översiktsplaneringen ska titta på det här i dialog med länsstyrelsen, som samlat ska företräda staten och komma överens om vad som ska gälla om det finns konflikter mellan riksintressena.

Gökblomster trivs i kulturmarker som blir allt mer sällsynta.

I sina bedömningar av riksintressen ska varje myndighet utgå ifrån sina förutsättningar, enligt Bengt Larsén. Energimyndigheten utpekade exempelvis Blacksåsberget som riksintresse för vindbruk, trots att det gränsade till riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Läs också: Många oroas över vindkraftplaner i Järvsö: "Svårt att lita på att beslut är beslut"

– Energimyndigheten behöver egentligen inte titta på några andra intressen utan ska titta på vad som är bra utifrån vindkraftsförutsättningar. Det är därför vi har översiktsplanering också. Den ska titta på vad som är samlat bra i mark- och vattenanvändningen.

Kommunens översiktsplan är vägledande, men inte bindande. Därför måste ärenden ibland gå vidare till domstol, som exempelvis företaget Vindmarks önskan om att bygga vindkraft i Harsa har gjort.

Många boende blev bekymrade över Vindmarks ansökan om att bygga vindkraft i Harsa, visade det sig under ett möte i höstas.

– Men oftast tillmäts översiktsplanen, och ska tillmätas, betydelse. I synnerhet om kommun och länsstyrelse är överens. Då ska relativt mycket till för att domstolen ska ha en annan uppfattning, säger Bengt Larsén.

Läs även: Tio områden med extra värde

Borde det inte finnas en tydlighet redan innan så att sådana här saker inte behöver gå till domstol?

– Ja, man kan säga som så att översiktsplanerna inte alltid har den tydligheten så att man har klarat ut de här konflikterna, för att man inte har haft tillräckliga underlag eller om översiktsplanen inte har varit tillräckligt detaljerad.

Fakta:

12 myndigheter bedömer vilka områden som är av riksintresse. Dessa är Sametinget, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och Telestyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket. Boverket ansvarar för samordning.

Mer läsning

Annons