Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lågfrekvent buller bör mätas inomhus enligt experter: "Ljudet kan förstärkas i rum"

Folkhälsomyndigheten har satt gränser för hur höga nivåer av lågfrekvent buller det får finnas i en bostad. Experterna är överens om att ljudnivåerna bör fastställas genom mätningar inomhus, men det finns inga krav på vilken metod som ska användas.

Annons

Läs mer: Trots stora bullerproblem – bolaget vill inte mäta hemma hos de boende

Läs även: Vindkraftverken bullrar för mycket – men bolaget slipper utreda lågfrekvent buller

Ljud är vågrörelser i olika frekvenser. De låga frekvenserna rör sig i långa vågor som inte låter sig dämpas på samma sätt som ljud i högre frekvenser. Typiska lågfrekvent ljud är de bastoner som hörs från grannlägenheten när musik spelas, eller mullret från en ventilationsanläggning.

Den typen av ljud stör man sig ofta tidigare på än annat buller, berättar Patrik Hultstrand på Folkhälsomyndigheten. Därför tillåts endast väldigt låga nivåer inomhus.

Läs också: Forskning visar att ljud från vindkraftverk kan störa

– Med lågfrekvent buller är det ofta så att direkt när du börjar höra det så upplever du det som ett besvärande ljud.

Det är Folkhälsomyndigheten som tar fram vägledningar och riktvärden för lågfrekvent buller. Där rekommenderas en metod för att mäta bullret inomhus. Men det går också att använda andra metoder, påpekar Patrik Hultstrand.

– Man ska använda en mätmetod som är bra och vi rekommenderar standardiserade mätmetoder. Vanligast i klagomålsärenden när det gäller lågfrekvent buller är att man gör mätningar inomhus istället för att beräkna bullret.

Läs också: Klagomål om buller från Sörbyparken – länsstyrelsen kräver mätningar

Att lågfrekvent buller rör sig rätt oförhindrat genom landskapet och dämpas dåligt av fönster och väggar och kan ge oväntade effekter i hus. Det berättar Kerstin Persson Waye, som i många år har forskat på lågfrekventa ljud och hur människor reagerar på dessa.

– Du kan få stående vågor inomhus, det kan bli ett resonansfenomen som innebär att ljudet kan förstärkas i rum, beroende på frekvenser av ljudet och rummets volym.

Kerstin Persson Waye har forskat om lågfrekventa ljud i många år.

Det gör det svårare att beräkna effekterna inne i huset, påpekar Kerstin Persson Waye.

– Vid kraftiga besvär eller störningar av ljud från vindkraftverk där den som besväras hänvisar till förekomst av lågfrekventa ljud är det min mening att man bör göra en ordentlig undersökning av inställningar av verket samt utföra mätningar inomhus. För att beräkna ljuden inomhus krävs en ganska grov förenkling.

Läs också: Ännu ett nej till vindkraft i Harsa – länsstyrelsen avslår överklagan

Karl Bolin är universitetslektor på KTH och gjorde för några år sedan en kunskapssammanställning kring infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar. Enligt honom är direkta mätningar inomhus i stort sett det enda sättet att verifiera eller förkasta om det finns ett problem med lågfrekvent buller.

– Det här är väldigt komplexa och svårdefinierbara fenomen. Därför är det svårt att göra beräkningar på det. Jag har svårt att se att man bara utifrån någon generell ljudnivå kan säga att det inte är något problem.

Vindkraftsver avger ljudvågor i olika frekvenser.

Enligt Ingrid Johansson Horner på Naturvårdsverket känner sig människor ofta mer störda av vindkraftsbuller än av annat omgivningsbuller. Just nu pågår två projekt inom kunskapsprogrammet Vindval, som drivs av Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Där undersöks dels mätningen av ljud och dels hur folk upplever ljuden.

Läs också: Bullrande vindkraftspark måste köras på lägsta nivå – på obestämd framtid

– Rekommendationerna togs fram för några år sedan när verken byggdes på ett annat sätt, inte så mycket i kuperad skogsmark och med lägre effekt. Därför är det relevant att man tittar på de här högre verken. Sedan är det knepigt med buller generellt och buller från vindkraft varierar mycket. Det kan vara ett av skälen till att man känner sig mer störd.

Fakta:

Ljud är en vågrörelse som uppstår när en ljudkälla sätter luftpartiklar i rörelse. Antalet svängningar per sekund anger ljudvågens frekvens. Enheten för frekvens är hertz, Hz. Det hörbara ljudet ligger mellan 20 Hz och 20 000 Hz.

Vid låga frekvenser svänger luftpartiklarna långsamt, man hör då bastoner. Höga frekvenser ger diskantljud. Ljud med frekvenser under 20 Hz kallas för infraljud. Frekvens över 20 000 Hz kallas för ultraljud. Med lågfrekventa ljud avses nivån mellan 20 och 200 Hz.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!

Mer läsning

Annons