Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låga halter miljögifter i Östernäs dagvatten

Provtagning på dräningsröret som går genom Östernäs visar på spår av flera miljögifter som bland annat dioxiner, bensen och klorfenoler. Men halterna är låga och visar på en nedåtgående trend.

Annons

Östernäs var ett sågverksområde från 1886 och fram till slutet av 1990-talet. Verksamheten lämnade efter sig en rad miljögifter i mark och vatten. Under 2009 sanerades området och flera hundra ton förorenad mark forslades bort.

Läs också: Kommunen vill planera för bostäder på Östernäs: "Men det finns föroreningar"

Men allt är inte borta och det finns fortfarande farliga ämnen som dioxiner, alifater, aromater, bensen och Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i marken.

Förr låg ett sågverk på Östernäs i Ljusdal. Nu finns både lekpark, badplats och betongpark här.

I samband med att Kyrksjöbadet byggdes gjordes flera mätningar i badvattnet. De visade att halterna av de flesta kemiska ämnena i badvattnet ligger under riktvärdena för dricksvatten. Värdet för dioxin låg lite över riktvärdet.

Läs också: Fortfarande frågetecken kring Kyrksjöbadet

Provtagning i bottensedimentet visade dock på förhöjda värden av ämnen från petroleumprodukter. Tidigare provtagningar har visat att det finns miljögifter i form av dioxin, tungmetaller, och klorfenoler i sedimentet.

Läs också: Badförbud på Kyrksjöns badplats efter nattens skyfall – kan finnas bakterier

En bit ut i vattnet vid badplatsen har en skyddsduk mot botten lagts ut och hösten 2014 tog kommunen beslut om att det var säkert att bada innanför det området, som är tydligt avskilt.

Badplatsen vid Östernäs i Ljusdal. Det område som är tänkt för bad är avskilt med små bojar.

Länsstyrelsen som har tillsyn över förorenade områden har begärt att prover tas även på det dräneringsvatten som går genom Östernäs mark och förs ut i dagvattendammen på östra sidan om Kyrksjön.

– Det har gjorts en sanering där man har tagit bort de största mängderna. Sedan har man inte sanerat till noll eller jättelågt. Det här är egentligen en extra säkerhetskontroll för att se att det som finns kvar inte sprids med vattnet, säger Ulrika Nilsson, handläggare på länsstyrelsens miljöenhet.

Läs också om Östernäs historia

I den rapport som nu har lämnats in till länsstyrelsen har fyra provtagningar gjorts mellan augusti 2015 och maj 2016. Den visar att halterna av miljögifter är låga i dagvattnet. Ulrika Nilsson har än så länge bara skummat igenom rapporten.

– Det var inget som såg alarmerande ut vid en första anblick. Det var lite dioxiner och framför allt BTEX, flyktiga kolväten. Men inte i några jättehöga halter vad jag kunde se på rapporten.

Länsstyrelsen har fått in en rapport som handlar om hur mycket miljögifter det finns i Östernäs dagvatten.

Kontrollmätningar året innan visade inte heller på höga halter i dagvattnet.

– Man fick lite träff på dioxiner i slam. Det var det som gjorde att vi tyckte de skulle göra en ny uppföljning av dräningsvattnet.

De oljeföreningar som finns i dräneringsvattnet avskiljs innan vattnet går ut i dammen och sedan till Kyrksjön. Dioxiner som är partikelbundna sedimenteras och hamnar i botten på dammen. Men de som finns lösa i vattnet kan följa med ut i Kyrksjön.

Läs också: Mer fakta krävs kring Kyrksjöns bad

– Det vi har bett dem kika på är om halterna är höga. Då måste man fundera på att komplettera reningen. Nu ser de här kontrollerna ut som att det kanske inte är någon fara, säger Ulrika Nilsson.

Just nu finns inga planer på fler uppföljningar av provtagningen.

– Men om man gör mer saker på området så kan man behöva göra någon kontroll igen.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!

Mer läsning

Annons