Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Harsa får tydligare skydd från vindkraft i reviderat riksintresse

I Naturvårdsverkets uppdaterade kriterier när det gäller riksintressen för friluftsliv har området kring Harsa fått ett tydligare skydd mot exploatering i form av exempelvis vindkraft.

Annons

I markerna kring Harsa finns gott om natur- och kulturvärden, bland annat i form av flera naturreservat, vandringsleder, skidspår och fäbodar. Där finns också en vacker och omväxlande landskapsbild samt goda möjligheter till naturupplevelser i tystnad och stillhet.

Läs även: Många myndigheter inblandade i nationella riksintressen – kan leda till konkurrens

Området kring Harsa är riksintresse för friluftsliv.

Det här beskrivs i en reviderad redogörelse av Harsa som riksintresse för friluftsliv.

Där har även andra riksintressen, det vill säga geografiska områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter, utpekats av statliga myndigheter. Svedbovallen och Harsens fäbodar är exempel på riksintressen för kulturvård. Galvån med biflöden och Andersvallsmyran är riksintressen för naturvård.

Läs även: Nytt naturreservat utanför Arbrå

Det tidigare utpekade riksintresset för friluftsliv i området sträckte sig ända från Ljusnan och upp till Skalvallen, Stensjövallen och Sidskogen.

Nu pågår dock en översyn av riksintressanta friluftsområden. Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer för mer detaljerade revideringar av dessa. Länsstyrelsen arbetar med uppdateringar enligt den mallen.

– De gamla riksintressena för friluftsliv gjordes 1988 och innehöll väldigt knapphändiga uppgifter. Därför gjordes de om för att anpassa efter dagens förhållanden, säger Maria Andersson på länsstyrelsens samhällsutvecklingsenhet.

Karta som visar det nya området som utpekas som riksintresse för friluftsliv i Harsa, i rött. Tidigare låg området med i det som också går längs Ljusnan, i grönt, och var mycket större.

I Harsa har det reviderade riksintresset för friluftsliv har minskats i storlek jämfört med förut, samtidigt som det har utökats söderut och därmed införlivar Blacksåsberget och större del av Hälsingeleden.

Läs även: Hälsingeleden på skidor lockade många: "Det är fint väder, perfekta spår och allt är på topp"

– Riksintresset för friluftsliv i Ljusnans dalgång gick tidigare upp över Harsa. Så det var ett område. Nu har det ändrats så att Harsa är ett eget område, säger Maria Andersson.

Länsstyrelsen preciserar även vilka åtgärder och verksamheter som kan skada områdets värden. Exempel som tas upp är exploatering och negativ visuell påverkan i form av vindkraft och annan industri. Även vägar och kalavverkningar i fel områden anses skadligt.

Samtidigt har Blacksåsberget även pekats ut som riksintresse för vindbruk av en annan myndighet. Där vill vindkraftsföretaget Vindmark bygga en vindkraftpark, vilket kommunen har ställt sig negativ till, liksom länsstyrelsen.

Läs även: Ännu ett nej till vindkraft i Harsa – länsstyrelsen avslår överklagan

Ärendet ligger nu på i mark- och miljödomstolens bord.

Läs även: Vindmark överklagar igen – vill bygga vindkraft i Harsa

Vindkraftföretaget Vindmark vill bygga vindkraft i Harsa, trots nej från kommunen och länsstyrelsen.

Det var Energimyndigheten som 2014 pekade ut Blacksåsberget som riksintresse för vindbruk, vilket länsstyrelsen då var kritisk mot.

– De statliga myndigheterna jobbar lite olika. I Naturvårdsverkets riksintressen för friluftsliv har länsstyrelserna varit med och utarbetat och föreslagit de här områdena. Men Energimyndigheten jobbar på sitt sätt, säger Maria Andersson.

Läs även: Energiexpert oroad: "Mina barns generation kommer att få det betydligt sämre"

Hur domstolen kommer att bedöma de konkurrerande riksintressena är svårt att veta, tycker hon.

– Det är på sätt och vis skönt att det går till domstol, som får reda ut det.

Fakta:

Riksintressen är utpekade geografiska områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter.

Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för en landsdels behov av viss energiproduktion.

Mer läsning

Annons