Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De lär sig miljöhänsyn i skogen: "Det är tunga maskiner som är ute och kör"

Kraven har höjts när det gäller att ta hänsyn till miljön vid skogsavverkning och gallring. Framför allt handlar det om att undvika körskador, men även att visa hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. I veckan möttes ett 100-tal av Stora Ensos skogsmaskinförare i trakterna av Los och Bollnäs för att få utbildning i de här frågorna.

Annons

Det har under de senaste åren pågått ett intensivt arbete bland skogsbolagen för att uppdatera sina rutiner när det gäller att visa miljöhänsyn vid skogsavverkning. Stora Enso har under veckan erbjudit utbildning till cirka 100 skogsmaskinförare i Hälsingland och Härjedalen. Två kurser hölls under tisdagen och två under onsdagen.

Läs även: Stor efterfrågan på skogsmaskinförare: Elever får lära sig Rätt metod

– Skogsbranschen har tagit fram ett antal gemensamma riktlinjer där man går ihop och bestämmer sig för att nu ska vi jobba på ett visst sätt för att nå bättre miljöhänsyn i skogen. Förra året gjordes ett stort arbete på Stora Enso skog med att uppdatera de interna instruktionerna för miljöhänsyn, säger Martin Schmalholz, konsult inom skogsekologi.

Martin Schmalholtz genoförde utbildningen på uppdrag av Stora Enso.

Under tisdagseftermiddagen höll han utbildning för ett tjugotal maskinförare i närheten av Samuelsfallet söder om Los. Dessa avverkar främst åt Stora Enso, men de nya beskrivningarna över miljöhänsyn har tagits fram gemensamt i branchen.

Läs även: Bättre vattenkartor ska förebygga körskador

Exempelvis ska en beskuggande zon på fem till tio meter lämnas kvar mot bäckar och andra vattendrag. Vid mindre vatten som tjärnar och myrar ska enstaka barrträd och alla lövträd inom en avgränsad zon om minst tio meter lämnas kvar.

Numera ska skördarna inte köras närmare än fem till tio meter från vattendrag och våtmarker.

– Det var ett branschinitiativ som togs för ett antal år sedan när man såg att det körs sönder för mycket i skogen. Det är tunga maskiner som är ute och kör, det är lätt hänt att det blir skador på mark och det vill man nu undvika genom att ta fram gemensamma riktlinjer i branschen, säger Martin Schmalholz.

Han påpekar att lövträd som al och asp alltid ska lämnas kvar vid avverkningen.

– Och även sälg är naturvärdesträd som ska lämnas.

Cirka 100 skogsmaskinförare från Hälsingland och Härjedalen fick utbildning i miljöhänsyn vid avverkning i området av Los och Bollnäs.

Miljöhänsyn handlar också om att undvika att avverka där det finns värdefulla natur- och kulturmiljöer.

– Det kan röra sig om till exempel fornlämningar, bebyggelselämningar, gamla kolbottnar, fäbodlämningar. Det är lämningar som ska finnas kvar för framtiden och inte förstöras vid avverkning. Sedan kan det finnas värdefulla naturmiljöer och nyckelbiotoper som man vill bevara för framtiden, säger Martin Schmalholz.

Läs även: Så vill skogsbolag vill hjälpa rödlistad art

Skogsbolagen har tagit fram färggranna snitselband som ska signalera till maskinförarna vilken miljöhänsyn det rör sig om. Martin Schmalholz skickar runt några i gruppen för att visa färgerna.

– Det här är den rosa naturvårdssnitseln, där man inte ska göra något.

Död ved i form av gamla stubbar och lågor är värdefulla för mångfalden och ska lämnas kvar i större utsträckning vid avverkning.

Han berättar att stubbar med en höjd av 1,3 meter framöver ska användas som visuella markörer i fler situationer än tidigare.

– De signalerar till grovskotare och markberedningsförare att de har någon typ av hänsyn som de ska tänka till kring. Det kan till exempel handla om riktigt grova mosslågor som man verkligen inte vill förstöra. Framöver kommer hänsynsstubbar användas för att tydliggöra för markberedaren var lågan ligger.

Nille Nilsson från Edsbyn och Urban Broberg från Los jobbar på samma firma och tyckte det var en bra genomgång.

– Det är bra att det bli ordentliga instruktioner. Mycket av det här gör vi redan, men det där med kantzonerna på fem till tio meter är nytt, säger de.

Urban Broberg från Los och Nille Nilsson från Edsbyn var två av skogsmaskinförarna på Stora Ensos utbildningsdagar.

Mer läsning