Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bullrande vindkraftspark måste köras på lägsta nivå – på obestämd framtid

Vindkraftverken på Svartvallsberget bullrar för mycket och länsstyrelsen har nu beslutat att de på obestämd framtid måste köras med maximal ljudreduktion. Men boende i närheten anser att det inte räcker och har överklagat det beslutet till mark- och miljödomstolen.

Annons

Sedan Svartvallsbergets vindkraftpark började rulla för fullt hösten 2014 har sammanlagt 45 klagomål gällande buller kommit in, först till Ljusdals kommun och sedan till länsstyrelsen, som har tagit över tillsynen.

Läs även: Vindkraftverken på Svartsvallsberget fortsätter att bullra: "Man har inte helt hittat problematiken"

Många närboende klagar på buller från Svartvallsbergets vindkraftpark. Nu måste den köra på största nedsatt effekt på obestämd framtid.

Länsstyrelsen begärde att företaget skulle göra bullermätningar, vilka utfördes våren 2015 och visade att ljudnivån på max 40 decibel vid närliggande bostäder överskreds. Mätningen visade också på stor skillnad i källjud från de fem turbiner som mättes.

Vindkraftverken ställdes då ner till lägre driftnivå och hösten 2015 gjordes nya mätningar som visade att kraven gällande bullernivå då uppfylldes.

Det spanska bolaget Ganesa, som har tillverket verken, har undersökt dem och kontrollerat inställningarna utan att hitta något fel.

Läs även: Långsam utredning av buller från Svartvallsbergets vindkraftpark

Nu har länsstyrelsen tagit beslut om att alla tio vindkraftverk på obestämd framtid måste köras med maximal ljudreduktion. Om företaget vill ställa upp effekten måste det med mätningar och beräkningar kunna visa att bullergränserna hålls.

Ljudet är bland annat kopplat till bladvinkeln på vindkraftsverkets vingar, berättar Ulrika Nilsson, handläggare inom energi på länsstyrelsen.

– Då kan man köra vindkraftverket på olika inställningar. Det finns flera steg. Här har man fått ställa ner samtliga verk så långt det går.

Vindkraftverken på Svartvallsberget sattes full drift hösten 2014.

Men ljudet kan även påverkas av väder och den lokala topografin i området. Länsstyrelsen kräver därför att företaget kommer in med en redogörelse kring hur bullerberäkningarna kan kopplas till lokala förhållanden vid Svartvallsberget.

– Man har sett i vissa rapporter och utredningar att ljudspridningar har att göra med hur vindkraftverken står i terrängen. Då vill vi att de ska titta närmare på det. Det finns någon rapport som det hänvisas till i det här beslutet, där man har lite liknande förutsättningar, säger Ulrika Nilsson.

Läs också: Vindkraftverk ger stora bullerproblem

Bullermätningarna har hittills bara gjorts vid vindkraftverken. Baserat på dessa görs beräkningar kring hur ljudspridningen sker och vad det ger för ljudnivå vid närmaste bostad. Att mäta ljuden vid bostaden i stället är mer komplicerat, enligt Ulrika Nilsson.

– Framför allt vid lägre ljudnivåer, eftersom bakgrundsljuden kan störa mätningen. Men bolaget har sagt att de fortsätter att jobba med det.

Men att parken nu går på maximal ljudreduktion räcker inte anser en närboende, som har överklagat ärendet till på mark- och miljödomstolen. Den boende anser att effektreduceringen har haft liten eller ingen effekt alls på bullerproblemen. Driften bör därför stoppas helt och vindkraftverken flyttas, anser privatpersonen.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Mer läsning

Annons