Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Björnjakten i länet delas upp – oetiska, otillåtna jaktmetoder orsaken

Länsstyrelsen Gävleborg har meddelat att de i juni kommer att besluta att det inför höstens licensjakt på björn blir en områdesindelning i länet.En del av den totala kvoten kommer då också att öronmärkas för avskjutning i de östra delarna av länet.

Annons

Ännu är det inte klart exakt hur områdesindelningarna kommer att se ut, men det innebär en uppdelning av öst och väst "eftersom jakten då delvis styrs till områden med björnar som orsakar problem".

Detta förslag skulle innebära att länets östra delar kommer att tilldelas "en viss kvot". Enligt Sofia Ageheim, handläggare vid länsstyrelsens natur- och viltenhet, betyder det att det totala antalet björnar som får fällas under licensjakten inte kommer att påverkas, men en viss del av den totala kvoten kommer att öronmärkas till områdena i öst. Hur stor den kvoten kommer att bli är fortfarande inte klart.

Inför höstens licensjakt på björn kommer en områdesindelning att göras i Gävleborg.

Det finns ett beslut hos länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation om att björnstammen i länet ska jämnas ut. Väst, där bland annat Ljusdal ingår, är det mer björntäta av de två områdena. Trots det är det i öst man vill utöka jakten. Sofia Ageheim menar dock att det inte kommer att motverka beslutet i delegationen.

– Forskningen säger att det är honor med ungar som är viktig för spridningen av stammen, och det är inte tillåtet att skjuta honor med ungar under licensjakten. Så enligt forskningen ska det inte påverka spridningen, säger hon.

Anledningarna till områdesindelningen är två.

– Vi vill ha en mer skadeförebyggande effekt på björnjakten. Vi har en hel del skador orsakade av björn i de östra områdena, som exempelvis skador på bikupor eller på tamdjur, men det skjuts väldigt lite björn i de områdena. Det tar därför väldigt mycket resurser från både länsstyrelsen och polisen, säger Sofia Ageheim.

Se också: Kalle från Hedsta attackeras av björn under vildsvinsjakt - sköt i nödvärn

Skador orsakade av björn är inte fler i de östra områdena, enligt Sofia Ageheim, men de ser en uppåtgående trend på den östra sidan samtidigt som det skjuts betydligt fler björnar på den västra sidan.

Den andra anledningen till områdesindelningen är att kunna öka tillsynen från länsstyrelsens sida. I de västra delarna är det, enligt Sofia Ageheim, svårare att bedriva tillsyn. Det är där det finns flest stora skogsområden – och det är där många av björnarna i länet skjuts.

– Det är så stort och lite folk där så våra naturbevakare har svårt att ha koll på jakten där, säger Sofia Ageheim.

I öst finns mer bebyggelse, fler ögon som kan hjälpa länsstyrelsen att sköta tillsynen på ett bra sätt. Då en viss kvot kommer att avsättas enbart för de östra delarna kommer en större del av björnjakten att koncentreras dit än det varit förut. Alltså: mer jakt i områden där tillsyn är lättare.

Se också: Hundratusentals har sett Ralph skrämma björnen

En stor anledning till att länsstyrelsen vill underlätta tillsynen av björnjakten är att de får in allt fler uppgifter om oetisk jakt och otillåtna jaktmetoder när det kommer till björn i länet.

– Det kan exempelvis vara att man använder bil på ett otillåtet sätt vid björnjakt, att det finns illegala åtlar ute, och att man gör spårupptag med hund vid åtlar, säger Sofia Ageheim.

Katarina Olinder är ordförande i Jägareförbundets jaktkrets Ljusdal-Ramsjö-Järvsö. Hon är positiv till att det under björnjakten blir en områdesuppdelning i länet. Hon tror att uppdelningen kan hjälpa till att få bukt på problemet.

– Ja, om inte annat så kan vi styra upp jakten på ett bättre sätt, säger hon.

Att det i det är i det mindre björntäta öst som länsstyrelsen vill koncentrera mer av jakten förstår hon till viss del.

– Det är alltid bra att få en bättre överblick på jakten, men jag tror ändå att de områden som man vet är mest björntäta är de man bör fokusera avskjutningen till i ett första läge. Men jag förstår taktiken, absolut, säger hon.

Läs även: Nu kommer vildsvinen till Ljusdal – ska jagas av hundar

Mer läsning

Annons