Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ännu ett nej till vindkraft i Harsa – länsstyrelsen avslår överklagan

Myndighetsnämnden förbjöd Vindmark Technologies att bygga vindkraft i Harsa. Företaget överklagade till länsstyrelsen, som nu också har sagt nej.

Annons

Vindmark Technologies har ansökt om att få bygga sammanlagt elva vindkraftverk på Blacksåsberget och Bondarvsvallsberget i Harsa. Med knapp marginal fick ansökan avslag i myndighetsnämnden strax före jul.

Läs också: Ingen vindkraft i Harsa – uppförandet förbjuds

Företaget överklagade beslutet till länsstyrelsen och har nu fått nej även där. Det motiveras bland annat med att området inte ligger inom kommunens tematiska tillägg för vindkraft, där det också påpekas att det aktuella området ska skyddas på grund av höga kulturvärden, naturvärden och friluftsvärden.

Harsa är ett populärt område för vinterturism och friluftsliv.

Som företaget påpekade i sin överklagan ligger den ansökta vindkraftsparken på Bondarvsvallsberget inom riksintresse för vindkraft. Utbyggnad av vindkraft är också en rikspolitisk målsättning.

Samtidigt konkurrerar dessa intressen med de riksintressen för kultur, natur och rörligt friluftsliv som finns i och i anslutning till området.

Läs också: Stor kritik på informationsmöte: "Det är vansinne att bygga vindkraft på Blacksås"

Dessa olika riksintressen kan enligt andra domar vara förenliga, men länsstyrelsen menar att det måste prövas från fall till fall.

Flera fäbodar finns i området där Vindmark Technologies vill bygga vindkraft.

De vindparker som Vindmark vill bygga i det här området riskerar enligt länsstyrelsen att påverka natur- och kulturmiljö samt friluftsliv och turism negativt genom buller, visuella effekter samt rädsla för iskast från vingarna.

Läs också: Många har yttrat sig om vindkraftsplanerna i Harsa: "Vi är faktiskt rejält skärrade"

Dessutom har länsstyrelsen föreslagit att riksintresset för friluftsliv ska utökas i området. Det finns även nyckelbiotoper och eventuellt kungsörn i området som kan påverkas negativt av en vindkraftsetablering.

Länsstyrelsen tror att vindkraftverk i Harsa kommer att störa natur-, kultur- och friluftsvärden negativt.

Länsstyrelsen anser också att den kumulativa, eller sammanlagda, effekter av andra parker som byggs i närheten inte är försumbar.

Läs också: 300 gigantiska transporter innan vindkraftsparken är klar

Företaget har möjlighet att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

Mer läsning

Annons