Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer tid ges åt OKB – infomöten med Trafikverket i oktober

Den utställning om Ostkustbanans framtida sträckning som pågår just nu, förlängs en månad till slutet av oktober.

Annons

Centralt stationsläge eller inte? Det är frågan.

Just nu ställs ett planförslag ut där det centrala stationsläget i Hudiksvall behålls, vilket innebär att ett dubbelspår då skulle dras genom stan.

Det här förslaget har retat många Hudikbor, som bland annat oroas över fler godståg genom stan, större barriäreffekter och mer buller.

– Det här berör så många, vi kanske måste vända på stenarna en gång till, säger oppositionsrådet Jonas Holm (M) som hittills ställt sig bakom kommunstyrelsens förslag. Nu uppger han att Moderaterna är oeniga i frågan och han vill lyssna på opinionen.

Dubbelspår genom centrala Hudik är nödvändigt för hela Hälsingland

Från början ville Jonas Holm se att ett centralt enkelspår behölls och att ett industrispår drogs väster om staden. Men Trafikverket har sedan sagt sig vilja hålla ihop dubbelspåret och tanken på ett delat dubbelspår har då fallit bort.

Översiktsplanen ger inte svar på detaljfrågor. Under veckan har tjänstemän mött Hudikborna inne i Guldsmeden.

Kvar finns ett dubbelspår antingen genom stan eller strax väster om stan, med en ny station runt Furulund. Båda förslagen innebär att flera näringsfastigheter måste rivas och även det västra alternativet skulle gå relativt nära bebyggelse.

Delat järnvägsspår – kapacitetsproblem eller fördyring

Anledningen till att kommunstyrelsen har valt det centrala dubbelspåret, handlar om Hudiksvalls framtida utvecklingspotential.

– Om vi vill att Hudiksvall ska växa som stad, då betyder det centrala stationsläget oerhört mycket, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) och baserar det på vad forskningen säger i frågan och på erfarenheter från andra städer där stationerna har flyttats ut från centrala lägen.

Stadshotellets ägare vill inte riva: "Folkomrösta om dubbelspår"

Löthstam oroar sig mer för att näringslivet ska drabbas negativt om Hudiksvall inte får behålla den centrala stationen.

Det måste vara enkelt att pendla för att locka hit rätt kompetens, menar han. Pendlare ska till exempel så långt det går slippa växla mellan buss och tåg, vilket ger extra restider.

– Vi måste vara tillgängliga om vi ska vara attraktiva för människor och företag, säger Mikael Löthstam.

Många Hudikbor oroas över att det ska köra fler godståg genom stan, med både ökat buller och olycksrisk som följd.

Trafikverket har inte hunnit bli klar med sin utredning och sina beräkningar för de två alternativen och därför förlängs utställningstiden en månad. Det ska ge alla en möjlihget att ta del av Trafikverkets utredning innan yttranden måste lämnas in till kommunen.

I början av oktober planeras dessutom två informationsmöten med Trafikverket i Iggesund och Hudiksvall.

Forskare: Stationen behöver liv och rörelse

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!

Mer läsning