Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler arbetslösa och fler sysselsatta

Situationen på arbetsmarknaden ser lite motsägelsefull ut framöver, men det finns många positiva inslag i Arbetsförmedlingens bedömning till och med 2017.

Annons

Läs även: Stora kunskapsbrister i Hälsingland: "Det är nästan värst här"

Under 2016 kommer 500 fler att få sysselsättning i länet jämfört med förra året, men samtidigt blir 500 fler arbetslösa.

Det blir både fler sysselsatta och fler arbetslösa enligt prognosen som Arbetsförmedlingen redovisar.

Den trenden fortsätter: Till slutet av år 2017 bedöms sysselsättningen öka med ytterligare 400 personer medan arbetslösheten stiger med ytterligare 800 personer. Det innebär att den relativa arbetslösheten bedöms uppgå till 11,7 procent i slutet av detta år och hela 12,2 procent i slutet av 2017.

Arbetsförmedlingen konstaterar att Gävleborg är ett län som har många och svåra utmaningar att brottas med.

Man framhåller arbetskrafts- och kompetensförsörjningen, utbildningsnivån och bristen på enkla arbeten som några av de största utmaningarna och pekar på att det ökande antalet utomeuropeiskt födda utgör både en utmaning och en möjlighet.

Läs också: Nyanlända har kompetensen företagen söker: "Man anställer gärna folk som är lika"

Antalet personer i arbetsför ålder har minskat kontinuerligt i länet, vilket betyder en större brist på viktig kompetens. Det enda som håller tillbaka minskningen av antalet arbetsföra är inflyttningen av personer från andra länder.

I prognosen konstateras att det många gånger är en stor skillnad mellan vilken kompetens som efterfrågas och den som finns tillgänglig. Det finns alltså jobb inom många branscher men problemet är ofta att sökande inte har den bakgrund som arbetsgivare söker.

Gävleborg dras också med landets lägsta utbildningsnivå och det råder en brist på enkla arbeten. Arbetsförmedlingen tror inte att företagen kommer att sluta lägga enkel produktion i låglöneländer, men pekar på andra tänkbara scenarier som kan ge enkla jobb: till exempel en utvidgning av befintlig Samhallverksamhet eller nytänkande kring odling, djuruppfödning och skogsbruk där personer från andra länder kan bidra med kunskaper.

Se också: Arbetslöshetens onda cirkel: "Känslan av att man inte duger och står utanför samhället"

Medan bristen på kompetent arbetskraft ökat inom det privata näringslivet så har den till och med ökat mycket kraftigt inom offentlig verksamhet och ligger historiskt sett högt över genomsnittet. Utvecklingen pekar på att efterfrågan på arbetskraft framför allt ökat för ett flertal yrken inom vård och utbildning.

Det finns gott om jobb inom vården

Inom exempelvis tjänstenäringen ökar efterfrågan på arbetskraft. Det är handel, hotell och restaurang, personliga och kulturella tjänster, samt information och kommunikation som ser mest positivt på marknadsutvecklingen. Transport däremot är minst positiva.

Den största ökningen av antalet sysselsatta under 2017 kommer att ske i Uppsala, Örebro, Hallands och Östergötlands län. Norrlandslänen, exklusive Västerbottens län, beräknas få den svagaste utvecklingen. Sysselsättningsökningen i riket kommer då att bli 1,4 procent medan den i Gävleborg blir 0,3 procent.

Mer läsning

Annons