Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksdagsbeslut kan förändra villkoren för vattenkraft i Galvån och Kilån

Mindre vattenkraftverk och dammar bör få enklare tillståndsprocesser. Det anser riksdagen, som uppmanar regeringen att ta fram ett förslag till ett regelverk som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter.

Annons

Kilån i Kilafors har flera vandringshinder för fisk i form av dammar och kraftverk.

Om gamla småskaliga vattenkraftverk ska behöva svara upp till samma miljökrav som stora vattenkraftverk eller inte har varit föremål för en hel del debatt de senaste åren.

Läs också: Tillstånd krävs för kraftverk i Galvån

Kraven och kostnaderna som följer med tillstånden kan bli stora – för stora, hävdar kritikerna som menar att det här slår undan fötterna på den småskaliga vattenkraften och att enskilda utövare drabbas orimligt hårt.

De som välkomnar att den småskaliga vattenverksamheten miljöprövas hänvisar huvudsakligen till att gamla dammar och kraftverk i dag ofta utgör vandringshinder, dödar fisk och förstör ekosystem.

De senaste veckorna har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att flera småskaliga vattenkraftverk i landet måste ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet.

Bergfors Kraft AB, med två kraftverk i Galvån, var ett av bolagen som fick föreläggande om att söka tillstånd. Tidigare i år har Kilafors Kraftverk AB med sitt kraftverk i Kilån fått samma besked av mark- och miljödomstolen.

Ett av vattenkraftverken i Galvån.

I domarna fastslås att det faktum att kraftverkens historia sträcker sig 100 år eller mer tillbaka i tiden inte är skäl nog att undanta dem från miljökraven för framtida verksamhet, samt att begreppet urminnes hävd inte är att likställa med tillstånd enligt miljöbalken.

Läs också: Kilåns kraftverk måste söka tillstånd

Nu kan tillståndsfrågan ta en ny vändning, sedan riksdagen beslutat att ge regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag till ett regelverk för nya tillståndsprövningar. De nya reglerna bör enligt riksdagens civilutskott vara flexibla och mer anpassade till småskaliga verksamheter än vad som i dag är fallet. Mer fokus på miljönytta efterlyses också av riksdagen.

Per Linell, delägare i Kilafors Kraftverk AB.

Per Linell är en av ägarna till Kilafors Kraftverk AB. Han är försiktigt positiv till riksdagsbeslutet, men kan i dagsläget inte säga något om hur framtiden för Kilåns kraftverk ser ut:

– Vi kan inte överklaga mer, utan för oss är det bara söka tillstånd som gäller. Men i och med det här senaste beskedet från riksdagen så vill vi invänta vad regeringen säger innan vi tar vidare ställning till om vi ska fortsätta med verksamheten eller inte.

Civilutskottet vill att småskaliga vattenkraftsutövare ska få möjlighet att lägga pengar på konkreta miljöförbättrande åtgärder i stället för att betala administrativa kostnader för tillståndsprövning. Ett exempel på miljöförbättrande åtgärder är att skapa vandringsvägar för fisk.

Mer läsning

Annons