Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya planer presenteras – 90 nya lägenheter i centralt läge

Bussterminalen intill Bollnäs Resecenter ska byggas om. Och i samband med det planerar samhällsbyggnadskontoret för ytterligare utveckling längs Järnvägsgatan i Bollnäs.

Annons

Kommunen, X-trafik och Region Gävleborg vill tillsammans öka trafiksäkerhet, tillgänglighet och standard på Bollnäs Resecenter. I samband med det föreslås en ny bussterminal på samma plats som dagens busstorg.

Där ska finnas en terminalbyggnad som fungerar som väntsal med angöring till bussarna direkt från terminalbyggnaden. Nuvarande bussgodsbyggnad föreslås också bli ny taxistation med personalutrymmen för både taxi- och busschaufförer.

Läs också: Bollnäs har länets sämsta bussterminal – byggs om tidigast 2017

I samband med denna omgörning har samhällsbyggnadskontoret också funderat på hur man bäst kan ta tillvara den utvecklingspotential som området kring Järnvägsgatan har. Här finns bland annat tankar om flerbostadshus i flera plan på båda sidor om gatan.

Kommunen har planer på nya bostadshus i centralt läge. Bland annat handlar det om Kulturhusets parkering och den tomt där taxistationen ligger nu.

– Det är inte spikat att det blir bostäder, men någon slags bebyggelse tänker vi oss, säger Mikaela Nilsson, planhandläggare på samhällsbyggnadskontoret.

Bebyggelsen är i så fall tänkt att hamna på Kulturhusets parkering och där nuvarande taxistationen finns. På västra sidan om Järnvägsgatan tänker man sig ny bebyggelse där Infranords lokaler ligger i dag och vidare mot Försäkringskassans byggnad.

Det finns planer på nya bostadshus på båda sidor om Järnvägsgatan.

De byggnader som föreslås varierar i våningshöjd mellan två till fyra våningar och skulle kunna innebära cirka 90 nya lägenheter i centralt läge. Men Mikaela Nilsson understryker att det hela fortfarande bara handlar om miljö- och byggnämndens visioner.

Läs även: Över 8 000 i kö till Bollnäs bostäder

– Det här förslaget är ute på samråd och vill inte folk ha det så här får vi tänka om, säger hon. Men vi vill gärna ha in synpunkter på våra tankar så här långt.

I det här planprogrammet finns fler förändringar. Bland annat innehåller det tankar på en bro över järnvägen, norr om stationsbyggnaden. Ett komplement till Wilhelminapassagen för att öka tillgängligheten för gående och cyklister.

Nya parkeringsmöjligheter i anslutning till Resecenter finns också med och dessutom kan delar av Colliniparken göras om till torgyta. Men allt ligger fortfarande långt fram i tiden, det enda som kan sägas vara klart är att miljön kring Resecenter och busstorget ska göras om.

Läs också: Gävleborgarna reser allt mer med buss och tåg

– Mycket av det här ligger mer än tio år framåt i tiden, även om vissa delar kan bli klara tidigare, säger Mikaela Nilsson.

Skulle planprogrammet falla i god jord så måste man sedan börja detaljplanelägga de olika områdena. Det ska göras bullerutredningar och andra utredningar.

– Nu vill vi först och främst höra vad folk har att säga om de här planerna, säger Mikaela Nilsson och berättar att man redan nu på lördag, i samband med stadshusjubileet, kommer att bjuda in allmänheten till ett miniseminarium på stadshuset för en mer ingående presentation av planerna.

Mer läsning