Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Festlig inledning på höstens första fullmäktige

Kvällens fullmäktige bjöd på ett kort firande, en votering och en samstämmig önskan om att arbeta mer handlingskraftigt mot våldsbejakande extremism.

Annons

Jan Lahenkorva (S) fick en 50-årspresent i inledningen av sammanträdet.

Höstens första kommunfullmäktige inleddes med att ledamoten Jan Lahenkorva (S) fick en 50-årspresent av kommunfullmäktiges ordförande Stefan Permickels. Därefter, under allmänhetens frågestund, tog bland andra Gertrud Haglund tillfället i akt att efterlysa en ny trädpolicy för kommunen.

– Vi är betjänta av mer ordning och tradition i träd och parker, sa hon och uppmanade kommunen att återplantera träd som av olika anledningar tagits ned.

Men det var först när socialnämndens begäran om höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning, som debatten tog fart på allvar. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att höja taxan enligt det lagförslag som träder i kraft vid årsskiftet.

Läs också: Ett tätare Bollnäs med färre parkeringar

Men en av dem som ville återremittera ärendet var Bollnäspartiets ordförande Benny Engberg.

– Det här handlar om respekt gentemot pensionärsrådet, inte om kronor eller ören, sa han och fick strax därpå medhåll även av Olov Nilsson Sträng (-) om att det pensionärsrådet måste få ännu en chans att säga sitt i frågan innan beslutet fattas.

Peter Nordebo (L) var av en annan uppfattning:

– Det här ärendet har beretts under lång tid, så det finns inga skäl till att återremittera. En återremiss i det här skedet blir svår att hinna med att bereda innan beslutet ska träda i kraft, sa han.

Peter Nordebo (L) ansåg inte att förslaget om höjd maxtaxa inom äldreomsorgen borde återremitteras.

Även Stefan Jonäng (C) var emot en återremiss.

– Det är snudd på oförskämt att skicka frågan tillbaka till rådet när både styrelse och nämnd är eniga, sa han.

Diskussionen avslutades med votering som slutade med att ärendet, mot kommunstyrelsens förslag, ska återremitteras.

Läs också: Ordförande kliver av efter ett år på posten

Olov Nilsson Sträng (-) var en av dem som låg bakom förslaget om ny parkeringsstrategi för Bollnäs centrum.

När sammanträdet kom fram till punkten som handlade om ifall kommunen skulle anta en ny parkeringsstrategi eller inte tog diskussionen fart igen.

Läs också: Karima Grängfors lämnar sitt politiska uppdrag

Trots att de flesta i församlingen var eniga om att den skulle antas, sånär som på några mindre detaljer.

– Oppositionen initierade översynen och jag yrkar med glädje bifall till den, sa Olov Nilsson Sträng (-).

– En bra strategi som inbjuder till nytänkande, fyllde Marie Centerwall (S) i.

Marie Centerwall (S) var för den nya parkeringsstrategin.

Senare diskuterades en interpellation ställd av Yanina Westergren (L) som handlade om våldsbejakande extremism, radikalisering och hedersrelaterat våld. Då var det också många som ville passa på att ventilera sina åsikter och understryka hur viktig frågan var.

– Vi måste se en verklig förankring, och det är snart. Det här är vår tids rösträttsfråga, sa Yanina Westergren.

Även Anna-Lena Vestin (V), Peter Nordebo (L), Olov Nilsson Sträng (-) och Margaretha Modin (SD) ansåg att detta var ett viktigt ämne. En av de sista att gå upp i talarstolen under diskussionen var Erika Engberg (S).

– Jag blir rörd av engagemanget ni visar i den här frågan, sa hon.

Mer läsning

Annons