Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslut om bandyhall på SJ-området i dag – dags för politikerna att visa färg

Artikel 5 av 13
Bandyhall i Bollnäs
Visa alla artiklar

Nu är det för första gången dags för Bollnäs politiker att ta ställning till Bollnäs Gifs ambitioner att bygga en bandyhall på SJ-området. Under torsdagen tas frågan upp i kommunstyrelsen.

Annons

Fastigheten Bro 4:4 på SJ-området i Bollnäs. Här vill Bollnäs Gif Bandy bygga en bandyhall.

I februari lämnade Bollnäs Gif Bandy in en ansökan om option på att köpa fastigheten Bro 4:4 på SJ-området, där klubben vill bygga en bandyhall.

Läs mer: Ansökan om bandyhall i Bollnäs inlämnad: "En historisk dag"

Nästan direkt stod det klart att det inte kunde bli tal om någon option, men det finns andra lösningar för hur en affär skulle kunna läggas upp.

Under de senaste månaderna har kommunchef Anders Johansson utrett frågan och haft flera möten med företrädare för bandyklubbens nybildade fastighetsbolag. Nu har han formulerat ett förslag för kommunens politiker att ta ställning till. Ett förslag som redan under torsdagen ska tas upp av kommunstyrelsen. Utfallet där blir ett första riktmärke om vartåt det politiska läget lutar. Slutgiltigt beslut tas sedan av kommunfullmäktige i slutet av juni.

Läs mer: Stängt möte om bandyhall: "Det finns ett värde att informera alla"

Anders Johanssons förslag går ut på att bandyklubbens fastighetsbolag ska få upp till 18 månader på sig att ta fram underlag som visar om en bandyhall kan byggas på SJ-området utan att drifts- och hyreskostnaderna för kommunens del överstiger 7 miljoner kronor om året.

Kommunen förbinder sig att inte sälja marken till någon annan under den tidsperioden.

Två oberoende värderingsmän ska värdera fastigheten Bro 4:4. Utifrån deras bedömningar ska ett pris bestämmas.

Själva bygget av hallet ska kommunen inte vara delaktig i. I stället ska bandyklubbens fastighetsbolag låna pengar av fastighetsjätten Kvalitena, som bland annat är delägare i Gimmel fastigheter.

Vad gäller saneringen av SJ-området ska bandyklubbens fastighetsbolag sköta även den. När saneringen är klar och godkänd ska bolaget få de 4,8 miljoner kronor som kommunen ska få av Trafikverket för att täcka delar av saneringskostnaderna plus ytterligare en lika stor summa som motsvarar kommunens kostnader för att sanera i egen regi. Totalt 9,6 miljoner kronor alltså.

Läs mer: Unik grafik – Se hur Bollnäs Bandy vill förvandla SJ-området

I sin optionsansökan från februari ville klubben att kommunen skulle teckna 20-åriga drifts- och hyresavtal för hallen.

Deras begäran om driftsavtal har sedan dess dragits tillbaka och Anders Johansson har dessutom kommit fram till att det hyresavtal som klubben vill få till, och som innebär att kommunen skulle förbinda sig att hyra tomma tider i hallen 20 år fram i tiden, strider mot lagen om offentlig upphandling. Om lagen ska följas får kommunen ingå ett hyresavtal först efter att en bandyhall är färdigbyggd.

Kommunchef Anders Johansson poängterar i sitt förslag att den här lösningen skulle innebära ökade driftskostnader för kommunen med 5 miljoner kronor om året och att det är en politisk fråga att avgöra var dessa pengar ska tas ifrån.

Läs mer: Centerpartiet svänger om bandyhall – vill se den byggas på SJ-området

Alla artiklar i
Bandyhall i Bollnäs
Annons