Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fysioterapeuter kan höja vårdkvalitén och minska underskottet

Fysioterapeuterna, Distrikt Gävleborg, om vikten av att använda deras yrkeskunskaper för att avlasta pressade Region Gävleborgs vårdsituation.

Det har nyligen framkommit i media att hälso- och sjukvården i Region Gävleborg befinner sig i ett allvarsamt ekonomiskt läge. Regionen har gått från att ha en av Sveriges lägsta kostnadsutveckling till att nu ha den högsta av alla. Den största kostnadsutvecklingen har skett inom områdena inhyrd personal, utomlänsvård och läkemedel. Regionledningen har nu skickat ett mail till sina medarbetare som uppmanas komma med förslag för att minska kostnaderna.

Det är nu hög tid att använda fysioterapeuternas kompetens på ett effektivt sätt. Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal har vid flertalet tillfällen belyst hur man genom att stärka fysioterapeuternas roll kan minska trycket på läkarna samt förbättra tillgänglighet och kvalitet för patienterna samtidigt som det skulle spara pengar inom hälso- och sjukvården.

Flera goda exempel finns redan. På länets sjukhus har fysioterapeuter inom ortopedi och reumatologi tagit över vissa av läkarnas förstabedömningar och uppföljningar av utvalda patientgrupper. Vi har även två fysioterapeuter som arbetar som osteoporoskoordinatorer i länet och ansvarar för uppföljning av benskörhetsrelaterade frakturer. Inom primärvården ser vi stora möjligheter till besparingar och effektiviseringar om det fattas beslut som leder till att fysioterapeutkompetensen används mer adekvat. Ska kostnaderna för hyrläkare gå ner behöver vi växla över arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier. Vi ser en fördel i att boka patienterna direkt till fysioterapeuten för en första bedömning, istället för till en hyrläkare. Det kan även vara aktuellt att ändra remissrätten för olika undersökningar, till exempel röntgenundersökningar.

Genom att nyttja fysioterapeutens kompetens frigörs resurser för läkarna. Väntetiderna kortas med hög patientnöjdhet som följd. I vissa fall även med mervärde för patienten i form av diskussioner kring levnadsvanor för förbättrad hälsa.

Vi anser vidare att regionen bör utöka bemanningen av fysioterapeut på akutmottagningarna. Vi kan komplettera läkarbedömningen och ge patienter instruktion inför hemgång vilket ger en tryggare patient. Detta skulle kunna förhindra inläggning på vårdavdelning.

Nyligen framtagen statistik från Socialstyrelsen har visat att Region Gävleborg är ett av tre landsting i Sverige där antalet fysioterapeuttjänster har minskat per 100 000 invånare. Genom att öka antalet tjänster och fortsätta utvecklingen där fysioterapeuter tar ett ökat ansvar i vården skulle spara pengar för Region Gävleborg. Ett besök hos en fysioterapeut kostar mindre än hälften av ett besök hos en läkare. Vi har dessutom goda rekryteringsmöjligheter i regionen jämfört med läkare och sjuksköterskor som det råder brist på.

Därför uppmanar vi Region Gävleborg att ta tillvara den kraft och kompetens som fysioterapeuter har och de goda exempel som finns. Det kommer visa sig att det lönar sig, både för ekonomin och för patienterna. Vi fysioterapeuter finns tillgängliga i detta svåra ekonomiska läge.

Fysioterapeuterna

Distrikt Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel