Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt cirkus runt Folkets hus

/

Det var ordentlig turbulens runt Folkets hus-föreningen i Hudiksvall i slutet av sommaren och början av hösten förra året.
En prekär ekonomisk situation, ett uppseendeväckande avtal mellan kommunen och föreningen och en kommersiell verksamhet på tveksam grund fick debattens vågor att gå höga.
Nu ser det ut som att cirkusen drag igång igen.

Annons

Enligt de konsulter som har haft i uppgift att se över Folkets hus-föreningens ekonomi och organisation är det avtal som låg till grund för höstens uppgörelse inte giltigt. Det nyttjanderättsavtalet, som tecknades 1985 och skulle gälla i 25 år mellan 1987 och 2012, upphörde enligt konsulterna att gälla den 1 januari 2008 och ersattes då av ett nytecknat samarbetsavtal, i vilket den ifrågasatta formuleringen om kommunens obegränsade ekonomiska ansvar saknas.

Om konsulterna har rätt så betyder det att kommunfullmäktige har fattat beslutet om att skjuta till ytterligare 1,5 miljoner kronor på felaktig grund. Det skulle i sådant fall vara synnerligen allvarligt.

Fast det råder delade meningar kring vilket avtal som gäller. Kommunens ekonomichef Anders Svedman anser att det nya avtalet är ogiltigt, varför det gamla avtalet – som nu är uppsagt och föremål för omförhandling – som alltjämt gäller. En uppfattning som delas av kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresen (S).

Anledningen till detta, menar Svedman och Thoresen, är att bara det första avtalet har godkänts av fullmäktige. Medan det senare från kommunens sida bara har undertecknats av dåvarande tekniske chefen Anders Wallner.

Fast det resonemanget tål att ifrågasättas. När det första avtalet skrevs innehöll det ett åtagande för kommunen och en paragraf om att avtalet endast var bindande under förutsättning att avtalet hade godkänts av kommunfullmäktige. I det nya avtalet finns varken åtagande eller paragraf som kräver att fullmäktige godkänner avtalet. Således borde det nya avtalet gälla under förutsättning att Wallner hade rätt att teckna avtal om kommunens lokaler, vilket han torde ha som chef för den tekniska förvaltningen.

Man skulle kunna se på frågan som ett borgensåtagande som kräver fullmäktiges godkännande för att tecknas men knappast för att avslutas. Åtminstone inte i det fall båda parter är överens.

Som om det inte var rörigt nog så hävdar Christer Johnsson, ordförande för Folkets hus-föreningen, i dagens HT att båda avtalen gäller. Allt är egentligen ett missförstånd. Det nya avtalet är endast ett hanteringsavtal, rörande drift och underhåll, mellan tekniska förvaltningen och Folkets hus. Och att det är en språklig formuleringsmiss som gjorde att detta avtal formellt egentligen ersätter hela nyttjanderättsavtalet och inte bara de delar som berör drifts och underhåll.

Så kan det naturligtvis vara. Men det finns skäl att granska det hela närmre, och inte bara vifta bort det.

Inte minst eftersom det tycks råda olika uppfattningar mellan flera centralgestalter i den här soppan om hur det egentligen förhåller sig.

Mer läsning

Annons