Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förslag till rening på Östernäs

Setra har nu kommit med ett förslag till åtgärd för att rena området som är tänkt för handel och grönytor på Östernäs i Ljusdal. Förslaget går ut på att ta bort 1 700 ton förorenade massor och ersätta med rena massor. Det skulle kosta i storleksordningen 1,75 till 2,4 miljoner kronor.

Tillsynsmyndigheten länsstyrelsen ska titta på förslaget från Setra och bedöma om de anser det vara tillräckligt. Det kommer att ta några veckor, säger Inger Kindvall på länsstyrelsen.

Underlaget till förslaget är de undersökningar på området som tidigare har gjorts av Sweco och Ramböll.

Förutsättningen för att åtgärderna ska vara tillräckliga är att marken kommer att användas som planerat . De områden som avses ska, enligt planerna, användas till handel och grönområden.

Förslaget är att ta bort de ytligaste föroreningarna ner till en meter. Det ska ske genom att man schaktar ur och transporterar bort förorenade massor. Massorna ska undersökas för att se hur förorenade de är innan de körs iväg för att behandlas. De ska ersättas med rena massor.

Setra uppskattar att 850 kubikmeter massor kommer att vara förorenade med dioxin och 100 kubikmeter med PAH och bensen. Området där massorna ska grävas ut är ungefär 950 kvadratmeter stort. Runt 1 700 ton massor, omkring 122 lastbilslass, räknar Setra med att behöver fraktas iväg från området.

Åtgärderna kommer att kosta i storleksordningen 1,75–2,4 miljoner kronor, enligt en grov uppskattning. Detta under förutsättning att massorna inte har halter som överskrider gränsen för farligt avfall, skriver Setra.

Bortforslingen av massor skulle minska riskerna för miljö och hälsa i området nästan helt, eller åtminstone minska dem drastiskt, enligt Setra.

En entreprenör ska anlitas för att utföra arbetet, som ska ske enligt en upprättad hälso- och säkerhetsplan.

Området ska hägnas in och hållas låst när där inte pågår något arbete. Damm eller förorenad jord får inte spridas därifrån med transportfordon. Därför ska massorna vara täckta under transporten.

Det får inte rinna ner dagvatten i schaktgroparna medan arbetet pågår. Och man får inte schakta under grundvattennivån.

Arbetet kommer, enligt Setra, inte att få någon negativ inverkan på Kyrksjön, dit dagvattnet rinner.

Arbetet med utschaktning av förorenade massor från Östernäsområdet har Setra tänkt ska utföras i vår och sommar.