Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försiktighetsprincipen måste gälla för GMO

/

Scan, KLS/Ugglarp och slakterier knutna till Avelspoolen säger från och med i höst nej till att slakta grisar som fötts upp med GMO-foder, det vill säga genmodifierat foder, rapporterar P4 Gävleborg.

Annons

Ett välkommet besked som förhoppningsvis innebär att svenska grisuppfödare nu helt avstår från GMO-foder.

Är GMO farligt?

Det vet vi inte med säkerhet.

GMO-kramarna kallar genmodifieringen av bland annat grödor för ett av våra mest lovande forskningsområden. Genom genmodifiering kan vi idag bland annat ta fram grödor som är resistenta mot vissa bekämpningsmedel och mögel.

De ekonomiska intressena bakom denna industri är enorma. På arenan har under lång tid några få amerikanska företag som exempelvis Monsanto dominerat. Monsanto som främst är känt för sin produktion av PCB, men idag fokuserar på just GMO-produkter som bland annat soja och majs, samt de kemikalier deras GMO-produkter är resistent mot.

Insynen i verksamheten har många gånger varit ytterst knapp och den oberoende forskningen frånvarande. Det har dock förändrats något under senare år, även om omfattningen av den oberoende forskningen ännu relativt blygsam i förhållande till områdets dignitet. Det handlar trots allt om livsmedelsproduktion och villkoren för denna.

Lovande är dock bara just detta; lovande. Vilka de långsiktiga konsekvenserna av genmodifiering kommer bli är ännu för tidigt att säga. Därför har också försiktighetsprincipen tillämpats inom EU och ifråga om GMO.

Intressant nog har Sverige inte någon ståndpunkt ifråga om GMO. Vilket med tanke på kunskapsläget kan tyckas vara ett naturligt förhållningssätt.

Sveriges regering är, som man själv säger, varken för eller emot tekniken. På regeringens hemsida förkunnas det, i enlighet med EU-lagstiftningen på området, vidare att det är upp till var och en av oss att avgöra hur vi ställer oss till GMO:

”All GMO ska märkas för att konsumenterna ska kunna göra ett fritt val.”

Vilket ju är jättebra. Förutsatt att alla konsumenter vet vad GMO är. Vilket inte är fallet.

Försiktighetsprincipen gäller dock alltså i fråga om GMO inom EU. I USA, som är föregångsland på området, av det enkla skälet att de företag som dominerat marknaden är just amerikanska, är förhållningssättet ett annat. Har en GMO godkänts behöver den inte märkas. Vilket försvårar för konsumenterna att göra medvetna val.

Inom EU krävs däremot allts märkning. Innehåller en vara mer än 0,9 procent GMO skall den märkas. Djur som föds upp på GMO-foder sedan blir till föda behöver däremot inte märkas.

Om du vill peta i dig GMO eller inte är upp till dig att avgöra.

Men med tanke på den osäkerhet som fortfarande råder rörande GMO och de långsiktiga konsekvenserna finns egentligen bara ett rationellt val att göra när du står i butiken; att precis som vår regering och EU tillämpa försiktighetsprincipen.

Mer läsning

Annons