Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Företagare mot Medskogsplanen

Företagarna i Hudiksvall är fortsatt kritiska till handel vid Medskog.

– Det kan vara det avgörande hotet mot företagarna med butiker i centrum, anser de.

I slutet på januari beslöt byggnadsnämnden att ställa ut detaljplanen för Medskog. Planen ska göra det möjligt att tillåta handel, med undantag för livsmedelshandel, inom Medskogsområdet norr om riksväg 84.

Den nuvarande planen, som antogs 2011, tillåter inte handel. Därför behövs det en ändring om företag som Rusta och Biltema, som är intresserade av att etablera sig i området, ska få bygga där.

Under tiden som planen var utställd, fram till i fredags, fanns det möjlighet för berörda och allmänheten att skicka in synpunkter till kommunen.

Med tanke på hur omdebatterat Medskog tidigare har varit kan man tycka att det är förvånansvärt få som har tyckt till. Totalt har knappt tio yttranden kommit in till plan- och bygglovskontoret.

Flera företagarföreningar är fortsatt kritiska till handel vid Medskog.

De menar att handel vid Medskog innebär "en kraftig försämring av handelsföretagarnas situation i Hudiksvalls stadskärna, med en utslagning av den levande stadskärnan som följd."

De anser även att rättssäkerheten är satt ur spel, när man ändrar en plan som bara är ett par år gammal.

Miljöpartiet påpekar att det ska finnas särskilda skäl av betydande vikt om man vill undanta dagligvaruhandel. Kommunen hänvisar till en handelspolicy från 1979 som skäl, en policy som enligt MP är föråldrad.

– Den ger ingen styrning var nya handelsplatser ska etableras eller konsekvenserna för detta, skriver partiet som underkänner planförslaget i den delen.

De får medhåll av bland andra föreningen Omställning Hudiksvall.

MP menar också att livsmedelshandel skulle slå sönder förutsättningarna för befintlig dagligvaruhandel, men att även sällanköpshandel vid Medskog riskerar att slå ut butiker i Hudiksvall och vissa andra tätorter.

Partiet konstaterar dessutom att problemet med en gång- och cykelväg i anslutning till Medskogsområdet måste lösas.

Ett förslag är att använda sig av Dellenbanan för en gång- och cykelförbindelse, men Dellenbanan AB motsätter sig det förslaget. De hänvisar bland annat till att deras ambition är att banan i framtiden ska rustas för reguljär person- och godstrafik.

X-Trafik påpekar att det är viktigt att tänka på att det finns möjlighet att ordna busshållplatser inom området, om man vill ha busstrafik där.

Länsstyrelsen konstaterar endast att detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och att de inte har för avsikt att pröva ärendet.

Det är kommunfullmäktige i Hudiksvall som tar ett slutgiltigt beslut om planen.