Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förändringar i nämnderna

Kommunstyrelsen sväller, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden krymper och nämnden för lärande och arbete försvinner. Så kan det bli om förslaget om ny organisation gillas av politikerna.

Processen att förändra den politiska organisationen inleddes för drygt ett år sedan.

I november 2013 kom konsultens förslag.

Och nu är kommunstyrelsen redo att presentera sitt förslag till ny organisation.

I stort handlar omorganisationen om att renodla verksamheten så att ansvar, befogenheter och resurser ska hänga ihop lite bättre.

Till exempel kan kommunstyrelsen få ett utökat ansvarsområde, då man tar över den samhällsplanering som rör infrastruktur, översiktsplaner och detaljplaner.

– Som det ser ut just nu har vi dessa frågor utspridda på tre enheter och det är onödigt, säger kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S).

Då tänker han på bygg- och miljönämnden, KUS (kultur- och samhällsutvecklingsnämnden) samt kommunstyrelsen.

Hur många ledmöter varje nämnd och styrelse ska också diskuteras.

– Den frågan har vi inte med i det här skedet, säger Sven-Erik Linderstam.

Så här ser förslaget ut:

• Kommunstyrelsen (KS)

Kansli med stöd och service till KS och KF (kommunfullmäktige).

Utredningar, ärendehantering, ekonomi och personal.

Näringslivsutveckling, tillväxt, information och marknad, folkhälsa – även förebyggande arbetet för barn och unga när det gäller droger, alkohol och tobak.

Samhällsplanering, infrastruktur, översiktsplaner och detaljplaner.

Övergripande integrationsansvar.

• Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Förskola och grundskola.

Gymnasium och vuxenutbildning i samverkan med ett kommungemensamt utbildningsförbund.

Kulturskolan, Drömverkstan och Komtek.

• Arbetsmarknads- och socialnämnd

Arbetsmarknadsenheten, integrations- och migrationsenheten, Söderhamns dagliga verksamhet, som i dag finns hos nämnden för lärande och arbete, samt individ- och familjeomsorg.

• Servicenämnd (i stället för KUS)

Intern service – bilpoolen, bemanningen (som i dag sköts av nämnden för lärande och arbete) och kommunens IT-drift (som i dag hanteras av Söderhamn Nära).

Drift och underhåll av fastigheter och anläggningar, kost och städ samt externa hyreskontrakt.

Extern samhällsservice, kultur och fritid, kundtjänst, turistinformation.

Drift och underhåll av gator, vägar, parker, farleder, hamnar och tillgångar i skärgården.

• Bygg- och miljönämnden

Ingen skillnad.

• Omvårdnadsnämnden

Ingen skillnad.

• Faxeholmen AB

Ingen skillnad.

• Nämnden för lärande och arbete

Försvinner.

• Överförmyndarnämnden

Behandlas separat i väntan på ett ställningstagande om att bilda om en gemensam nämnd med Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal.

• Verkstäderna

Placeras antingen under BUN eller servicenämndens avdelning för extern service.